Logo brummensnieuws.nl
<p>Op de foto de Volvo FL Electric die gebruikt wordt voor de uitgifte van containers.</p>

Op de foto de Volvo FL Electric die gebruikt wordt voor de uitgifte van containers.

Meer grondstoffen inzamelen voor hergebruik

BRUMMEN/EERBEEK – Met nieuw beleid wil het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen de komen jaren bereiken dat er minder onbruikbaar afval ingezameld moet worden. Volgens wethouder Cathy Sjerps zitten in het “grijze” afval nog teveel bruikbare stoffen, zoals groente- en tuin afval, dat hergebruikt kan worden. Nu haalt Circulus nog 117 kilo per inwoner als restafval op per jaar en dat moet in 2025 maximaal 80 kilo zijn.

Om dat te bereiken is een Grondstoffenplan 2021-2025 opgesteld. Dit plan is voor besluitvorming naar de gemeenteraad stuurt. Behandeling vindt naar verwachting plaats in het forum van 30 september en de besluitvormende raadsvergadering van 14 oktober. In de forumvergadering is inspraak mogelijk, mits men zich vooraf aanmeldt.

Vervuiler betaalt

Sinds in 2002 het Diftar-principe ‘de vervuiler betaalt’ is ingevoerd zijn bewoners in Brummen hun afval steeds beter gaan scheiden. In 2020 was 71% van het ingezamelde afval dan ook her te gebruiken als grondstof. Maar het kan beter.

In 2015 is het nationale programma VANG (Van Afval Naar Grondstof) gestart. Het doel van het VANG-programma is om gemeenten te helpen bij het zetten van stappen in de richting van een circulaire economie. VANG is inmiddels opgenomen in het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ en daarmee onderdeel van landelijk beleid richting een circulaire economie. In 2050 moeten alle grondstoffen efficiënt worden ingezet en hergebruikt, zonder schadelijke uitstoot voor het milieu. “Grondstoffen raken wereldwijd op, waardoor het opnieuw gebruik maken van materialen zoals papier, metaal en stof steeds belangrijker wordt,”aldus wethouder Cathy Sjerps tijdens de presentatie van de plannen.

Afval scheiden loont

“Met het beter scheiden van afval zorgen we niet alleen voor hergebruik van kostbare grondstoffen,” aldus de wethouder, “het is ook financieel aantrekkelijk voor de inwoners van de gemeente Brummen.”

Het verwerken van restafval is namelijk veel duurder dan grondstoffen klaar te maken voor hergebruik. Wethouder Cathy Sjerps: “Afval scheiden loont, dat is een ding dat zeker is. Schaarste zorgt ervoor dat onze grondstoffen steeds duurder worden, net als het verwerken van restafval. Besparen op de verwerking van restafval en beter hergebruik van grondstoffen is niet alleen gunstig voor het milieu, maar scheelt uiteindelijk ook in de kosten.”

Extra maatregelen

Onderzoekt toont aan dat het zelf wegbrengen van restafval het afval scheiden stimuleert. Daarom stelt het college een aantal maatregelen voor om de inzameling van grondstoffen te verbeteren. Zo worden er tien extra brenglocaties voor restafval aangelegd. Uiteraard gebeurt dat in overleg met buurt- en wijkraden en de bewoners.

Uit een onderzoek onder het inwonerspanel Brummen Spreekt blijkt dat inwoners tevreden zijn over de inzameling van papier en restafval. Inzameling van grof huishoudelijk afval en grof tuinafval kan verbeterd worden. Ook bleek dat inwoners eenvoudiger willen inzamelen. Daarom wordt het voor bewoners van appartementen, die nu gebruik maken van ondergrondse verzamelcontainers, straks ook mogelijk om hun groente- en fruitafval gescheiden aan te bieden. Daarnaast komen er meer mogelijkheden voor het ophalen van tuinafval en mag iedereen 250 kilo groenafval gratis aanbieden. Voorgesteld wordt ook om in de wintermaanden (november t/m februari) in plaats van tweewekelijks vierwekelijks het GFT in te zamelen. Dat is goedkoper.

Alle nu voorgestelde maatregelen worden, bij goedkeuring van het voorstel door de gemeenteraad, uitgewerkt in een plan en gecommuniceerd. De tarieven die gaan gelden voor ophalen of wegbrengen van afval worden aan het eind van het jaar door de gemeenteraad vastgesteld.

Nieuw beleid moet afval scheiden in Brummen stimuleren

Meer berichten
 


Week 36

In week 36 was er geen puzzle De oplossing voor week 45: