Logo brummensnieuws.nl

Brummen in navolging Parijs: 30 km/u

BRUMMEN – Het college van Burgemeester en Wethouder heeft eerder dit jaar het besluit genomen om in de gehele bebouwde kom van Brummen en Leuvenheim de maximumsnelheid te verlagen naar 30 km. Ook op de Hallseweg in Hall gaat de maximumsnelheid omlaag naar 30 km/u. De maatregel wordt genomen om de uitstoot te verminderen, geluidsoverlast te beperken en de verkeersveiligheid te bevorderen.

Eind vorig jaar heeft een ontwerp-verkeersbesluit voor deze snelheidsverlaging ter inzage gelegen. Enkele zienswijzen vormden voor het college geen aanleiding om af te zien van de ingrijpende verkeersmaatregel. Eind mei werd het definitieve besluit in de Staatscourant gepubliceerd. Zodra een oplossing is gevonden voor de bezwaren, wordt het besluit onherroepelijk en wordt het plan uitgevoerd. Het besluit om de snelheid op de Hallseweg tussen de komborden te verlagen is begin augustus gepubliceerd. 

Maatregelen om de leefbaarheid, het welzijn in steden en dorpen worden in heel Europa genomen. In mei is in Spanje de maximumsnelheid in alle steden binnen de bebouwde kom op tweebaanswegen verlaagd naar 30 km/u en zelfs naar 20 km/u op wegen met één rijbaan voor beide richtingen. In Parijs geldt sinds 30 augustus, met uitzondering van enkele doorgaande wegen, een maximumsnelheid van 30 km/u. Eerder werd die snelheid ingevoerd in Brussel, Lausanne, Hamburg, Berlijn en München. In 2023 voegt ook Amsterdam zich als eerste grote Nederlandse stad bij dat rijtje. Een jaar gelden nam de kamer een motie aan om 30 km/u in de bebouwde kom als leidend principe te hanteren.

Weginrichting aanpassen

Aan het plan zitten wel de nodige uitvoeringshaken en –ogen. Voorafgaand aan het besluit is overleg gevoerd met de politie en die is van mening dat het plan niet past binnen het principe Duurzaam Veilig. Voor de bestuurder is het namelijk niet duidelijk dat op de wegen een afwijkende maximum snelheid geldt. Op de weg geldende snelheidsbeperking moet herkenbaar en en voorspelbaar zijn.

Volgens het besluit voldoen de wegen niet aan de inrichtingseisen. De huidige wegbreedte van de rijbaan bedraagt 7,50 meter en dat moet volgens de richtlijnen minimaal 4,80 meter en maximaal 5,80 meter zijn. Door de fietsstroken is er een ‘verbod stil te staan’ ontstaan waarbij er geen remmende werking is door geparkeerde en stilstaande voertuigen op de rijbaan. Door die fietsstroken is er ook een scheiding ontstaan tussen de langzame fiets en de snelle motorvoertuigen. Op erftoegangswegen zijn fietsvoorzieningen niet toegestaan, tenzij er sprake is van een fietsstraat.

Meer berichten
 


Week 39

In week 39 was er geen puzzle De oplossing voor week 45: