Logo brummensnieuws.nl

Consternatie rondom hanen in het voedselbos

BRUMMEN - In de raadsvergadering van vorige week werden kritische vragen gesteld omtrent de hanen in het Voedselbos Nieuwe Erven in Brummen. Vanwege een overschot werden de haantjes te koop aangeboden, waarbij ook de mogelijkheid tot slachten werd geboden. VVD-fractielid Carla Wijnhoven uitte haar zorgen omtrent de gang van zaken.

Wijnhoven. “Mijn belangrijkste vraag is wie beslissingsbevoegd is voor het voedselbos. De grond is van de gemeente, maar wie beslist hier dat dit een goede gang van zaken is? Wie is er verantwoordelijk voor het welzijn van deze dieren en wat gebeurt er bijvoorbeeld in het geval van een besmettelijke dierziekte? Op dit moment is dat niet duidelijk.”

Beheer

Chris Frencken en Marco Verschuur zijn beiden vrijwilligers in het Voedselbos. Verschuur is daarbij lid van de kippenwerkgroep die de dagelijkse verzorging van de kippen op zich heeft genomen. Zij leggen uit: “In het ontwerp van het voedselbos is direct rekening gehouden met het houden van dieren. Zo is er een schapenweide waar een boer uit de buurt zijn schapen weidt. Daarnaast hebben we gekozen voor kippen. Deze kippen werken mee in het beheer van het bos. In het bos is sprake van een permacultuur, waar de vegetatie in verschillende lagen is aangelegd wat biodiversiteit bevordert. Kippen eten gras en kruiden en bemesten daarnaast de grond. Natuurlijk leggen ze ook eieren en kun je ze zelf eventueel ook eten, maar dat is voor ons een bijkomstigheid. Het nut van de dieren is 80% beheer en 20% voedsel.”

Eendagskuikens 

“De kippen hebben een verrijdbaar hok, en met gaas zorgen we ervoor dat ze in een bepaald gebied blijven. De bedoeling is om dat steeds te verplaatsen. In mei hebben we een vijftigtal eendagskuikens aangeschaft van het Vredelinger-ras. Dit zijn dubbeldoelkippen wat betekent dat ze voldoende eieren en goed vlees leveren. Ook zijn ze heel rustig zijn en goed als scharrelkip te houden. Maar deze kuikens waren niet gesext, de helft was dus haantje. Toen ze wat groter werden hebben we de hanen apart gezet, en recent te koop aangeboden aan onze vrijwilligers. Eventueel konden wij de dieren ook slachten, wij weten hoe een noodslachting werkt. Als je hobbymatig kippen houdt mag dat.”

Geen varkens

Ondertussen zijn alle hanen weg. “Op drie na, die houden we erbij om de legkippen te beschermen tegen eventuele roofdieren. Op termijn zullen we dus wel weer eens wat hanen te veel hebben, maar niet meer in dien mate als nu. Wij zien de hanen als een product van het voedselbos.”

Er zou in de buurt zorg zijn dat er ook varkens gaan komen. “Op zich gebeurt dit in andere voedselbossen wel, maar wij kiezen daar momenteel niet voor. Het zijn wel goede afvalopruimers maar varkens wroeten veel dieper en wij zijn bij aanleg juist nou zo bewust bezig geweest met de grond, dat zouden we dan weer teniet kunnen doen.”

Verantwoording

Blijft de vraag bestaan wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor de beslissingen over het voedselbos. “De gemeente is de eigenaar en verantwoordelijk voor de grond, maar als kippenwerkgroep zijn wij verantwoordelijk voor het houden en het welzijn van de kippen. Op dit moment is er weinig bekend over wat kippen in een voedselbos kunnen betekenen. Wij hopen te kunnen bijdragen aan onderzoek en de kennis omtrent hun rol. Wij proberen om voedsel dichter bij de mensen te krijgen en zullen in de toekomst nog meer informatie geven over de rol van de kippen in ons bos. Wij zien het voedselbos als één geheel en de kippen zijn een onderdeel van dit systeem.”

Meer berichten
 


Week 36

In week 36 was er geen puzzle De oplossing voor week 45: