Logo brummensnieuws.nl

Toeristisch onjuist en niet gelukkig voor Eerbeek

INGEZONDEN- Zij die vanuit Eerbeek richting Apeldoorn rijden zien direct bij de grens van de gemeente Brummen/Apeldoorn een welkomstbord met onder ander daarop de tekst: ‘Welkom In Loenen’. Het is een leuk en fris bord dat de passanten er duidelijk op wijst dat zij het mooie dorp Loenen binnenrijden. 

Hoe anders is dat als je vanuit de gemeente Apeldoorn Eerbeek binnen rijdt. Dan kijk je tegen een bord aan met de tekst: ‘Welkom in de gemeente Brummen’. Niet verkeerd, maar de passant denkt dan soms dat hij/zij in het dorp Brummen aangekomen is. Dat geeft toeristisch gezien de nodige verwarring. Het is toch gek dat Eerbeek, notabene hét centrum van de Nederlandse papierindustrie én toeristisch ingesteld, niet wordt genoemd op dat welkomstbord. Ja, ergens op een landkaartje in kleine en onleesbare lettertjes. Er zou op zijn minst ‘WELKOM IN EERBEEK’ op kunnen staan. En dan zonder welig tierende bermgroei aan de onderkant. Bij veel gemeentelijke grenzen worden op dit soort borden de plaatsnamen vermeld maar de gemeente Brummen heeft daar naar ik meen geen oog voor gehad of niet aan gedacht. Het feit dat ‘Eerbeek’ waarschijnlijk meer landelijke bekendheid geniet dan ‘gemeente Brummen’ zou het beter zijn om deze welkomstborden (ook bij andere grens-kernen) uit te breiden met de dorpsnamen. Voor de toerist een belangrijk gegeven. Bovendien is Eerbeek ook nog het grootste dorp van de gemeente met een inwonertal van 9.845 (geteld per 01-01-2021). Bovenstaande constateringen kwamen aan het licht toen er vier niet-geboren Eerbekenaren, komende uit verschillende delen van Nederland, maar wel met een ‘papierdorpers-karakter’, tot deze conclusie kwamen. Zij hebben aan de fractievoorzitter van een politieke partij gevraagd dit te bespreken op gemeentelijk niveau. Wellicht kunnen de wijzigingen bekostigd worden uit de opbrengst van de toeristenbelasting. Wij gaan zien wat de reacties zijn.

Bruno de Vries, Eerbeek.

Meer berichten
 


Week 36

In week 36 was er geen puzzle De oplossing voor week 45: