Logo brummensnieuws.nl

Stikstof: Gelderland wil meer koeien in de wei

REGIO - De provincie Gelderland wil dat er weer meer koeien in de weilanden lopen. Want dat is goed voor de stikstofreductie. Het is een van de maatregelen die nodig zijn om het teveel aan stikstof in Gelderland en met name op de Veluwe op te lossen. Andere stappen die volgens de provincie gezet moeten worden zijn het gebruik van elektrische ovens in de industrie in plaats van ovens op gas, het scheiden van mest en urine van vee en de gezamenlijk doelstelling van Gelderse sectoren als bouw, landbouw, industrie, mobiliteit en natuur om 25 procent minder stikstof uit te stoten.

De provincie wijst erop dat bijna de helft van alle stikstofgevoelige natuur in Gelderland ligt. De Veluwe alleen al is met ruim 80.000 hectare goed voor ongeveer 40 procent daarvan. De meerderheid van de stikstof op de Veluwe komt van over de provinciegrens. Daarom roept provincie Gelderland het Rijk op om te investeren in de Veluwe. Als er geld vrijgemaakt wordt voor het gebied, is het mogelijk om veel meer stikstof te reduceren. Door in de méést kwetsbare natuur te bekijken waar de grootste milieubelasting vandaan komt.

De provincie komt verder met een voorstel voor een pilot met 250 Gelderse melkveeboeren om te kijken of het mogelijk is het eiwitgehalte in diervoeders te verlagen. Dat (soms) te hoge gehalte draagt bij aan de stikstofproductie. Gelderland komt met de pilot omdat er nog geen landelijke overeenstemming is bereikt tussen het Ministerie van LNV en de landelijke landbouwpartners over veevoer maatregelen.

Meer berichten
 


Week 36

In week 36 was er geen puzzle De oplossing voor week 45: