Logo brummensnieuws.nl

Brummen in geweer tegen windmolens bij rotonde N348

GEMEENTE BRUMMEN - “Haal van het deel van de N348 (tussen Dieren en Zutphen) waar honderd gereden mag worden twee rijbanen af. Beleg de acht hectare vrijkomende grond met zonnepanelen en je hebt genoeg stroom voor het hele dorp Brummen. De panelen kunnen bovendien dienen als geluidsscherm voor die weg waar dan ook nog maar tachtig gereden mag worden. Ook goed voor het milieu. Een veel beter plan dan de kolossale windmolens die de gemeente wil toestaan.”

Dat zegt Piet Moerkens, voorzitter van de Stichting Hogenenk. De stichting bundelt momenteel meerdere initiatieven in de discussie rond de windturbines. De gemeente Brummen heeft een groot, ellipsvormig gebied aangewezen ten noorden en noordwesten van de grote rotonde in de N348 waar ruimte zou zijn voor drie windmolens met een tiphoogte van 250 meter. In het gebied zelf is relatief weinig bewoning, maar het ligt ook dicht bij het dorp Brummen.

Moerkens noemt de windmolens een industriële voorziening die op geen enkele wijze landschappelijk valt in te passen. “De voorziene molens zijn tot 90 meter hoger dan de turbines bij Zutphen. Ze worden gepresenteerd als een oplossing voor ons energievraagstuk. Maar deze oplossing zou wel eens groter kunnen zijn dan het probleem. De gezondheidseffecten van de molens door het permanente geluid, de schaduw, lage brom, zijn nog onvoldoende onderzocht. Ze vormen een gevaar voor vogels, waaronder hier de zeearend, ganzen, weidevogels. Op grond van het zogeheten Nevele-arrest heeft de Raad van State in Nederland bepaald dat de huidige normen voor windturbines niet meer gebruikt mogen worden. Het kabinet moet nieuwe normen vaststellen op basis van de feitelijke hinder voor omwonenden. Met de meest gebruikte Europese norm van 10 maal de tiphoogte als afstandsnorm van een windmolen is in het zoekgebied Cortenoever geen ruimte voor industriële turbines. Vrijwel overal binnen een straal van drie- tot vierhonderd meter van de voorziene molens bevinden zich al woningen en bedrijven. Gebruik je de Europese norm, 10 maal de tiphoogte van 250 meter is 2500 meter, dan vallen hele woonwijken van Zutphen en Brummen binnen die straal. Nu ja, de locatie is gewoon slecht gekozen.”

Volgens Moerkens moet de energietransitie anders worden aangepakt. “Zorg ervoor dat burgers zelf verduurzamen. Minder energie verbruiken, bijvoorbeeld door isolatiemaatregelen te nemen of simpelweg zuiniger omgaan met energie. Beleg waar mogelijk daken met panelen. Buffer energie die overdag te veel wordt opgewekt door stroom om te zetten in waterstof of op te slaan in batterijen. De ontwikkelingen op dit terrein gaan snel. Nut de mogelijkheden uit. En zoek het niet in een voorziening die ten koste gaat van heel veel mensen, dieren en landschap.”

Meer berichten
 


Week 36

In week 36 was er geen puzzle De oplossing voor week 45: