Logo brummensnieuws.nl

Ambtenaren mogen straks thuis blijven werken

GEMEENTE BRUMMEN - Medewerkers van de gemeente Brummen mogen als straks de corona maatregelen (van met name 1,5 meter) niet meer nodig zijn toch (deels) thuis blijven werken. De gemeente wil dat mogelijk maken via het zogeheten tijd- en plaatsonafhankelijk werken beleid (TPOW). Veel van de ambtenaren werken als gevolg van corona al sinds 16 maart 2020 voornamelijk thuis.

Uitgangspunt is dat medewerkers die dat willen thuis kunnen werken voor maximaal 60 procent van de formele arbeidsduur. Daarbij geldt wel dat de medewerker twee hele werkdagen op kantoor aanwezig is.
Volgens Brummen heeft het TPOW-beleid een aantal voordelen vergeleken bij de situatie waarbij iedereen de volledige uren op kantoor maakt. Het geeft medewerkers de ruimte om zich verder te ontwikkelen, eigen beslissingen en verantwoordelijkheid te nemen. Door een goede balans tussen werk en privé te scheppen ontstaat meer flexibiliteit voor de medewerkers. Dat draagt weer bij aan een grotere mate van tevredenheid over het werk en de werkgever en kan leiden tot een grotere motivatie. Medewerkers kunnen binnen de gestelde kaders bepalen waar en wanneer zij hun werkzaamheden het best kunnen uitvoeren. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig verrichten van de werkzaamheden tegen de afgesproken kwaliteit. Met het nieuwe beleid wil de gemeente Brummen ook bijdragen aan verduurzaming. Door meer thuis te werken vermindert het aantal reisbewegingen woon-werkverkeer. Dit draagt bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot door medewerkers.

Brummen verwacht tenslotte dat het nieuwe beleid bijdraagt bij aan het imago van de gemeente als een modern werkgever. In een krappe arbeidsmarkt, waardoor vacatures soms moeilijk zijn in te vullen, kan de mogelijkheid om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken een sollicitant net over de streep trekken.

Overigens gaat Brummen er wel van uit dat niet iedere medewerker beschikt over de benodigde competenties en persoonlijke eigenschappen om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. Of niet beschikt over de juiste thuissituatie. Die gevallen worden afzonderlijk bekeken.

De jaarlijkse lasten van het beleid zijn geraamd op 25.400 euro en bestaan uit het eens per 5 jaar vergoeden van kantoormeubilair of gehuurde werkruimte, de aanschaf van 35 extra chromebooks en 10 akoestische fauteuils. De lasten voor aanpassing van 1 vergaderruimte voor videoconferencing vraagt een éénmalige investering van 5.000 euro. Die uitgaven kunnen worden bekostigd uit de besparingen die ontstaan omdat thuiswerkers geen reiskostenvergoeding woon-werkverkeer meer ontvangen.

Meer berichten
 


Week 36

In week 36 was er geen puzzle De oplossing voor week 45: