Logo brummensnieuws.nl

Initiatief voor coffeeshop in de gemeente Brummen

BRUMMEN - Een Zutphense ondernemer wil een coffeeshop openen in de gemeente Brummen. Dat heeft hij per mail aan de raadsleden laten weten. In het schrijven vraagt hij of er mogelijkheden daarvoor zijn. Ondermeer de PvdA heeft de burgemeester Alex van Hedel -als portefeuillehouder openbare orde en veiligheid- gevraagd naar de kwestie te kijken, al verwacht de fractie niet dat de raad zit te wachten op een dergelijke voorziening.

De kans dat de coffeeshop in Brummen voet aan de grond krijgt is echter buitengewoon klein. Van Hedel schrijft aan Berend Klok, de fractievoorzitter van de PvdA: “Het beleid van de gemeente Brummen inzake het wel of niet toestaan van de vestiging van coffeeshops binnen onze gemeente is helder. In 1995 heeft de raad van de gemeente Brummen besloten geen coffeeshop in haar gemeente toe te staan. Er is toen een artikel in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) opgenomen. Door het inwerking treden van de Opiumwet in 1999 is het APV artikel vervallen.

In 2008 heeft het college ‘Beleidsregels met betrekking tot artikel 13 Opiumwet’ vastgesteld.

In deze beleidsregels is besloten geen coffeeshops in de gemeente Brummen toe te staan.”

De argumenten om tot de beleidsregels te komen waren onder meer om jongeren niet direct de gelegenheid bieden om met softdrugs in aanraking te komen. Ook de aanzuigende werking op personen die softdrugs willen kopen zou voorkomen moeten worden. Verder is regionaal afgesproken dat alleen Zutphen coffeeshops zal gedogen. In die gemeente zijn op dit moment drie van dergelijke shops gevestigd, allen in het centrum van de stad. Verder speelde voor Brummen de bescherming van het woon- en leefklimaat en de volksgezondheid een rol om de vestiging van een coffeeshop tegen te houden.

Van Hedel wijst er verder op dat de beleidsregels van 2008 een uitwerking zijn van de in de Bestuurlijke Driehoek IJsselstreek gemaakte afspraken. De Bestuurlijke Driehoek was en is van mening dat er in het district IJsselstreek, buiten de gemeente Zutphen, geen ruimte is voor het gedogen van coffeeshops. Elke vijf jaar wordt bij het opstellen van het Integraal Veiligheidsplan gekeken of dit beleid moet worden gehandhaafd. Tot nu toe is er geen aanleiding om van het huidige beleid af te wijken.

De burgemeester kan overigens woningen of voor het publiek toegankelijke lokalen sluiten als daar sprake is van het verkopen, afleveren of verstekken van drugs.

Meer berichten


Week 28

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: