Logo brummensnieuws.nl
<p>Mark Holslag</p>

Mark Holslag

Laat de wereld een beetje beter achter dan je deze hebt aangetroffen

BRUMMEN - Op donderdag 27 mei jongstleden is Mark Holslag officieel beëdigd als fractieondersteuner voor D66 in de gemeente Brummen. De van oorsprong uit Hall afkomstige Mark heeft 22 jaar in Limburg gewoond en woont sinds 2012 wederom in Hall samen met zijn vrouw en twee kinderen. Mark is werkzaam bij het ministerie van Defensie en zet zich actief in bij de Dorpsraad Eerbeek-Hall.

Namens de dorpsraad volgt hij de projecten ‘WaardeVol Brummen’ en de regionale energiestrategie (RES). Mark was een van de kartrekkers van het speeltoestel bij de Hallse Brug, de bloemenstrook langs de Hallse Kerk en de zwaluwtil in Hall. Verder is Mark de afgelopen jaren betrokken geweest als lid van ‘Hall Bouwt’. Het initiatief uit Hall dat 24 nieuwbouwwoningen realiseert, in eigen beheer zonder winstoogmerk.

Vanwege zijn vrijwilligerswerk komt Mark regelmatig in aanraking met de gemeente en de lokale politiek. Mark merkte dat hij geïnteresseerd is in de lokale politiek en door zijn maatschappelijke betrokkenheid voelde het voor hem als een logische stap die stap te maken. Nadat hij het besluit had genomen om politiek actief te worden heeft hij zichzelf verder verdiept in de gemeentelijke politieke partijen. Uiteindelijk heeft Mark besloten om zichzelf aan te melden bij de lokale afdeling van D66, de partij waar hij al jaren tijdens alle verkiezingen op stemt.

Naar enkele goede gesprekken met de fractie van D66 Brummen Eerbeek hebben Rolf Schinkel, Merijn van As en Mark gezamenlijk besloten dat Mark de fractie komt versterken. De ambitie van Mark is om uiteindelijk gemeenteraadslid te worden in Brummen. Hierbij ziet hij de functie van fractieondersteuner als een mooie opstap om kennis en ervaring op te doen binnen D66 Brummen en de lokale politiek. 

Meer berichten


Week 28

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: