Logo brummensnieuws.nl

Nog initiatieven voor twee zonneweides in Brummen

GEMEENTE BRUMMEN - In de gemeente Brummen zijn er nog twee serieuze initiatieven voor grote zonneweides, naast de drie die nu al gerealiseerd worden bij de Oude Zutphenseweg, de Doonweg en Elzenbos.

Een van de nieuwe weides zou gebouwd worden bij een van de industrieterreinen van Eerbeek, de andere in de omgeving van Empe. Dat zegt wethouder Pouwel Inberg naar aanleiding van de presentatie van het ‘Uitnodigingskader windmolens en zonnevelden’ van de gemeente Brummen (zie ook elders op deze pagina). Mogelijk komt er ook een derde initiatief, maar daarover is nog onduidelijk in welke fase van voorbereiding zich dat bevindt.

Inberg wijst erop dat Brummen na gesprekken en overleg met specialisten en inwoners heeft bepaald hoeveel windmolens haalbaar en passend zijn op Brummens grondgebied. Daarbij is uitgekomen op maximaal 4 windmolens, waarvan de gemeente er maximaal 3 willen realiseren. Eerder was duidelijk dat Brummen 46 windmolens nodig had om energieneutraal te worden. Om dat grote tekort op te vangen zou 515 hectare zonneweide nodig zijn: 4,5 procent van het Brummense grondoppervlak. Om de kwaliteit van het landschap en de leefbaarheid te behouden en omdat zonnepanelen efficiënter worden en op grotere schaal in de gebouwde omgeving toegepast gaan worden, kiest de gemeente ervoor ruimte te geven aan 100 hectare tot 2030. In elk van de vijf Brummense deelgebieden kunnen initiatieven worden ontwikkeld tot een maximum passend bij de schaal van het gebied. Om flexibel te kunnen werken is het totaal aangegeven hectares meer dan 100: namelijk 135. Wat al gebouwd wordt, zal afgetrokken worden van het maximum in een gebied. Zo staat bij het gebied ‘Ontginningen’ een doelstelling van 40 hectare. Daarvan worden er echter al (netto) 28 gerealiseerd, zodat in het gebied nog 12 hectare aangelegd mag worden.”

Inberg zegt dat bij de ontwikkelingen ruim baan komt voor participatie van omwonenden van de molens of zonneweides. “Initiatiefnemers krijgen de opdracht om het initiatief met de inwoners uit het gebied te ontwikkelen en ze te laten meeprofiteren van de opbrengsten. Tussen de partijen worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld grondvergoedingen en over het ontwerp en de exacte locatie van het initiatief. Daarom is gekozen voor veel flexibiliteit in de eisen. Zo hebben we in het Uitnodigingskader geen concrete bepalingen voor hoogtes van zonnepanelen en de exacte locatie van windmolens opgenomen omdat die per initiatief met de inwoners worden bepaald.”

Meer berichten


Week 28

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: