Logo brummensnieuws.nl

Eerbeek: van harte gefeliciteerd met uw 975-jarig bestaan

INGEZONDEN – Als wij op ons buitenverblijf in Stavoren aankomen hijsen wij altijd de Gelderse vlag. Wij zagen in de Eerbeekse vlag het jaartal 1046, de dorpsgrenzen en een waterrad staan. Het jaar dat Eerbeek is ontstaan is volgens ons dus 1046 en in 2021 betekent dat Eerbeek nu 975 jaar bestaat. Vandaar dat wij dit jaar het Eerbeekse dundoek in Stavoren hijsen.

Tijdens een borreluurtje spraken wij ook over Stavoren dat 300 jaar voor Chr. is ontstaan aan een vliet, geheten De Nagele. Het dorp Nagele in de NO-polder is er naar vernoemd. Tijdens die geanimeerde gesprekken werden we met nog meer data geconfronteerd. In de vijftiende eeuw woonde er in dit Hanzestadje een zeer rijke koopmansweduwe die een kasteel bezat waarvan de vloeren soms met goud belegd waren en er veel zilver in de muren werden gebruikt. Het bracht Stavoren tot grote rijkdom maar door ondoordacht handelen van de Vrouwe van Stavoren werd zij tot de bedelstaf gebracht. Ook de stad verloor hierdoor haar gloriejaren en moesten de inwoners het weer hebben van de visvangst uit de Zuiderzee, later IJsselmeer. En dat was beslist niet altijd rijkdom. Vanwege het feit dat wij als Eerbekenaren ook houden van zon, maan, water, licht, wind, heldere sterrenhemel, vissen, wijdse gezichten, maar ook om stormbuien mee te maken vanaf de ‘seedyk’ en de weide- en zeevogels maakte voor ons het plaatje van Friesland compleet. Dit heeft er zelfs in geresulteerd dat wij nu in 2021 het 60-jarig jubileum vieren als recreant in Stavoren. Dit jubileumjaar hijsen wij het Eerbeekse dundoek, vanwege het feit dat er wat te vieren valt. Burgemeester Alex van Hedel en uw 20.000 onderdanen; van harte gefeliciteerd met het 975 jarig bestaan van Eerbeek in uw mooie gemeente Brummen. Laat het centrum van de Nederlandse papierindustrie, door 450 jaar ervaring groot geworden, haar economische belangen op een verantwoorde manier ontplooien zodat wij met elkaar trots kunnen zijn op wat deze industrie teweeg heeft gebracht en mede daardoor volop perspectief biedt voor de toekomst. Want…Papier is hot!

Bruno de Vries, Eerbeek.

Meer berichten


Week 28

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: