Logo brummensnieuws.nl

Zonnepanelen lelijke verfraaiing van het landschap!

INGEZONDEN - Om zelfs maar half energie neutraal te worden is er in de gemeente nog 150 hectare zonnepanelen nodig. Dit naast het volleggen van de daken van huizen scholen en stallen (60 ha). Zwarte vlakken. En wat zijn ze lelijk. Daarnaast is asfalt ook zwart!

Maaaaaaar, ze kunnen ook liggen met een open ruimte die 25% van het oppervlak beslaat. 25% ruimte voor echte natuur met een meidoorn haag eromheen. Zon oogsten op de plaats van gras of mais. Minder vee en meer Zonne energie. Groene vlaktes met alleen gras, elk ander kruid is doodgespoten. Geen dier, buiten verschrikte reetjes en wat ontspoorde roeken, heeft hier wat te zoeken. Groene Hel.

Ik zie ook maisvelden, zucht. Giftige maiskorrels worden in het voorjaar in de overbemeste bodem gedwongen. Later wordt ook hier nogmaals gespoten. Op deze velden is zelfs voor ree of roek, buiten beschutting, niets. Nadat maiskneuzers in het najaar over de maisakker zijn gescheurd, daarbij nog een enkel zoogdier hebben weten te pakken, ligt de hele handel de rest van het jaar braak.

Als ik mag kiezen, kies ik voor 25% nieuwe natuur. Gebieden met zonnepanelen omzoomd door windhagen met 25% nieuwe kansen. Eis van eigenaren om aan natuurontwikkeling te doen en je zult zien hoe mooi dat kan worden. Kleine dieren kunnen zelfs onder de panelen scharrelen en schaduw vinden in de hete zomer. Plaats een aantal panelen hoger waar een edelhert onder door kan.

Het is al snel beter dan gras of mais waar brullende trekkers grazen. Daar is meer dan alleen de wespendief gedecimeerd. Meer zonnepanelen, dus minder landbouw gif in Brummen en Eerbeek. Hier ligt een kans voor boeren om hun land te verhuren en bedrijfsrisico te spreiden en schoner te boeren. Voor natuur een kans om te herstellen.

Joho, GroenLinks, organiseer een groene coalitie en laat die slimme paneeltjes maar komen! Als jullie het niet doen wie doet het dan?

J. Dekkers (D.o)

Meer berichten


Week 28

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: