Logo brummensnieuws.nl

I have a dream...

INGEZONDEN - ‘I have a dream’, sprak Martin Luther King bij de mars voor de burgerrechten. De heer of mevrouw J. Dekkers heeft ook een droom, alleen blijkt daaruit een flinke portie onbegrip ten opzichte van de bewoners van het buitengebied. Dekkers ‘weet’ dat die mensen alleen maar naar het dorp komen om die dingen te doen die hij/zij zelf ook doet: boodschappen doen, kinderen naar school brengen en de auto laten keuren. En verder luieren de bevoorrechten in de droom van Dekkers heerlijk in hun paradijselijke hoven zonder storende elementen zoals windmolens. Ze hoeven niet te werken en bekommeren zich niet om de toekomst van de planeet. Tenminste, dat vertelt Dekkers ons, want de bewoners van het buitengebied weigeren verantwoordelijkheid te nemen in de energietransitie.

 Onzin natuurlijk. Iedereen is zich er van bewust dat we de aarde niet mogen uitputten door gebruik van fossiele energie. Maar dat hoeft niet te betekenen dat we de ongebreidelde landschapsvervuiling door 200 meter hoge windmolens en velden vol zonnepanelen klakkeloos moeten accepteren. We hebben ook de plicht om onze prachtige natuur door te geven aan volgende generaties. Dat kan door andere manieren te ontwikkelen om duurzaam energie op te wekken. Kijk niet krampachtig naar de kleine gemeente Brummen; denk groter. We moeten naar een mix van nieuwe energiebronnen: grote windmolenparken op zee die waterstofcentrales voeden; import van door waterkrachtcentrales in Noorwegen opgewekte elektriciteit en ja, ook kernenergie. Stop met dromen, meneer of mevrouw Dekkers en werk mee aan een echte oplossing.

 Leo Verhoef

Meer berichten


Week 28

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: