Logo brummensnieuws.nl

Actie hongerpot

BRUMMEN - Sinds de oprichting in mei 1974 heeft de Hongerpot veel ten goede veranderd in het leven van talloze kansarme kinderen. Hoeveel kinderen? Dat is moeilijk na te gaan, maar vast staat dat de maaltijden op school essentieel waren voor het volgen van basisonderwijs, en dus later voor vervolgopleidingen, werk en inkomen. Een beter bestaan voor de allerarmste kinderen, dankzij de Hongerpot. Niet alleen het eten was van groot belang - alleen al het feit dat iemand naar hen omkeek betekende enorm veel voor deze kinderen, die vaak niet meetelden. Want, zoals een wijs man zei: “Arm ben je als je niets hebt, maar echt arm ben je als je niemand hebt.” Projecten in Tanzania gaan inmiddels zelfstandig door zonder verdere steun van de Hongerpot. In Mwanza zijn de ouders nu zelf in staat hun kinderen op school te voeden en het beheer van het melaatsenkamp in Bukumbi is overgenomen door de regering.

In Armenië steunt de Hongerpot een kinderdagcentrum in Iljevan, in het noordoosten van het land. Hier worden kinderen uit zeer kwetsbare en arme gezinnen in de leeftijd van zes tot vijftien jaar buiten schooltijd opgevangen. Er gaan op dit moment 25 kinderen naar het dagcentrum. Ze krijgen elke dag een maaltijd, ondersteuning bij hun schoolwerk en ook sociale/psychologische begeleiding. Die is zeker nu ook nodig omdat er grote angst is bij de Armenen voor een nieuwe oorlog en er zijn veel gezinnen waar de vader of oudere broer vorig jaar is gesneuveld.

George Kerketta zendt alarmerende berichten uit India. De situatie is daar, mede door de corona, ernstig. Verschillende mensen in zijn nabijheid, familieleden en collega’s, zijn overleden. “De voedselpakketten met droge voedingsmiddelen voor de schoolkinderen zijn klaar om uitgedeeld te worden, maar vanwege de nieuwe lockdown in onze staat is dat voorlopig niet mogelijk. Waarschijnlijk wordt de lockdown verlengd, gezien het snel stijgende aantal geïnfecteerden.                                                                                    

Uw hulp blijft hard nodig. Opbrengst legen Hongerpotjes 5 juni jl: €871,90 Banknummer: NL63ABNA0532511093 t.n.v. Actie Hongerpot.  website: hongerpot.nl                                                                                                                                           

Meer berichten
 


Week 24

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: