Logo brummensnieuws.nl

Werkgelegenheid in Brummen iets gedaald

BRUMMEN - De komende twee jaar gaat de provincie investeren in vernieuwing en het herstel van de gevolgen van de coronapandemie. Daardoor moet de economie en samenleving van Gelderland straks weer volop kunnen draaien. Andere belangrijke thema’s die komende een zwaarder gewicht in de schaal gaan krijgen zijn klimaat en stikstof. Dat met betrekking tot de investeringen voor een termijn van twee jaar is gekozen komt omdat in maart 2023 verkiezingen zijn voor de provinciale staten.

Van de 370 miljoen euro die deze bestuursperiode geïnvesteerd worden in Gelderland wordt 200 miljoen euro uit het zogeheten stamkapitaal gehaald. Dat is de spaarpot van de provincie die in belangrijke mate ontstond toen Gelderland in 2009 haar aandelen in energiebedrijf Nuon voor 4,4 miljard verkocht aan het Zweedse Vattenfall. In die pot resteert nog zo’n 2,7 miljard.

Ondanks de extra investeringen is het tijd voor een winstwaarschuwing, stelt gedeputeerde Jan Markink. “De rente op ons stamkapitaal droogt op. Als we niets doen, zadelen we een volgend college bij voorbaat op met tekorten. Dat willen we voorkomen. Daarom gaan we de komende tijd bekijken wat we hieraan kunnen doen. Bijvoorbeeld door de uitgaven omlaag te brengen, of de middelen anders te verdelen. Ook wordt onderzocht of de opbrengst van het stamkapitaal verhoogd kan worden met investeringen.”

Een aantal plannen die in de zogeheten provinciale tussenbalans zijn afgesproken, kunnen nu worden uitgevoerd. De Staten worden gevraagd daarvoor geld beschikbaar te stellen. Gedeputeerde Staten willen bijvoorbeeld 175.000 euro uittrekken voor een onderzoek naar samenwerking in Gelderland. Ook vraagt het college weer om geld uit te trekken voor Omroep Gelderland, voor de regionale binding en de versterking van lokale journalistiek. Dit is een bedrag van 1.250.000 miljoen. Andere plannen worden de komende twee jaar in de begroting 2022 aan Provinciale Staten aangeboden.

Werkgelegenheid

Hoewel Covid nog geen grote aanslag heeft gepleegd op de werkgelegenheid is die in Brummen vorig jaar gedaald met 0,7 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. In absolute zin verdwenen er zestig banen. In de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019 steeg de werkgelegenheid juist met jaarlijks gemiddeld 1,5 procent tot een totaal van 8.110 banen in 2019. Dat blijkt uit de Provinciale Werkgelegenheids Enquête (PWE), een jaarlijks onderzoek naar de Gelderse werkgelegenheid.

Brummen scoort met de afname wat slechter dan Gelderland gemiddeld. Ondanks de COVID-crisis steeg in Gelderland over de periode 1 april 2019 – 1 april 2020 de werkgelegenheid met 7.260 banen tot een totaal van 1.048.560. Een groei van 0,7 procent. Ook de Cleantechregio, waartoe Brummen samen met onder meer Voorst, Apeldoorn en Zutphen wordt gerekend pluste de werkgelegenheid met 0,6 procent. In Brummens buurgemeente Voorst groeide de werkgelegenheid met 1,5 procent tot een totaal van 13.870 banen. Buur Zutphen verloor echter 2,1 procent aan banen: 21.110 bleven erover.

Volgens de PWE groeide in heel Gelderland tot 2019 alle sectoren, met uitzondering van de landbouw en de financiële sector. Dit jaar is duidelijk dat in de sectoren groothandel (-930), industrie (-1.180), transport (-1.440) en met name horeca (-2.780) veel banen verloren zijn gegaan. Naast verlies van banen in enkele sectoren, was er sprake van groei bij de gezondheidszorg (+6.150), onderwijs (+2.440) en de zakelijke dienstverlening (+1.720).

Meer berichten
 


Week 24

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: