Logo brummensnieuws.nl

Wegen rond Eerbeek op de schop

REGIO - Provincie Gelderland is vandaag gestart met groot onderhoud aan een aantal provinciale wegen in het gebied tussen Arnhem, Apeldoorn, Brummen en Zutphen. Die werkzaamheden lopen door tot in 2022. Ook Rijkswaterstaat en de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Rheden en Voorst hebben verschillende werkzaamheden in deze regio. Een aantal daarvan zijn vertraagd vanwege de stikstofmaatregelen. Deze worden nu ook opgepakt.

De provincie zegt er alles aan te doen om de hinder zo veel mogelijk te beperken en roept verkeersdeelnemers op zich aan de omleidingsroutes te houden. Dat is in het belang van de veiligheid en voorkomt overlast voor de omgeving. Het werk, de afsluitingen en omleidingsroutes worden nauwkeurig afgestemd met Rijkswaterstaat en de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Rheden en Voorst.

De eerste werkzaamheden vinden plaats aan de N786 Harderwijkerweg in Eerbeek. Het asfalteren is vandaag gestart. De provinciale weg N786 ligt tussen Apeldoorn en Dieren en loopt door of langs de kernen Laag Soeren, Eerbeek, Loenen en Dieren. Het onderhoud is gepland in 2021 en 2022.Vervolgens gaan de N344 Apeldoorn-Deventer, N788-A50 Beekbergen-A1, N789 Loenen-rotonde Zutphenseweg en A348 Arnhem-Dieren op de schop.

Door de werkzaamheden zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, blijft de regio bereikbaar, zo is de verwachting. Uitstel van het werk is niet mogelijk. Bij een aantal provinciale wegen verkeert het asfalt in slechte staat , dit moet vervangen worden. Sneeuw en vorst van afgelopen winter hebben hierin een rol gespeeld. In dezelfde periode vindt ook onderhoud plaats aan gemeentelijke en rijkswegen.

In 2022 wordt ook de N348 van Dieren via Brummen naar Zutphen gerenoveerd. Daarbij zal ook worden getracht de overlast die in Leuvenheim wordt ervaren van de druk bereden weg te verminderen. Het gaat daarbij om onder meer hoge snelheid en geluidsoverlast, ontbreken van voetpaden en de oversteekbaarheid en op- en afrijden van de weg in de spits. Hoewel er niet voldoende ruimte is om de kom van Leuvenheim opnieuw in te richten, is de verwachting dat de overlast aanzienlijk verminderd kan worden.

Een actueel overzicht van alle werkzaamheden en omleidingsroutes is te vinden op de webpagina: www.gelderland.nl/bereikbaarheid-Apeldoorn-Zutphen-Arnhem

Meer berichten
 


Week 24

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: