Logo brummensnieuws.nl

Windturbines in Brummen; geen optie!

INGEZONDEN - 10 juni a.s. vergadert de gemeenteraad Brummen over de RES 1.0. Gaan zij akkoord met het voorstel van de CleantechRegio om op het grondgebied van de gemeente Brummen plaats te gaan bieden aan een of meerdere industrie¨le windturbines met een tiphoogte van 250 meter? Met Hall en omgeving als zoekgebied? Hall wil dit niet! Dorpsraad Hall heeft samen met nagenoeg alle inwoners van Hall en het buitengebied een zienswijze ingediend.

In het tot nu toe door de gemeente gevolgde proces worden de inwoners slecht gei¨nformeerd en buiten spel gezet. Het kan toch niet zo zijn dat windturbines die meer impact hebben op het leven van omwonenden dan het aanleggen van een snelweg dwars door het buitengebied van Brummen zomaar doorgedrukt kan worden? De zoomsessie die we als inwoners bij konden wonen gingen expliciet over grootschalige opwekking van zon en wind. In de laatste presentatie van 17 mei zijn alle ruim 100 deelnemers aan de zoomsessie op mute gezet en konden we elkaars chats niet lezen. Later verklaarde wethouder Inberg dat men de avond vlotjes wilde laten verlopen. En inwoners die zoom niet kennen? Mijn buren (Vosstraat, Kikvorsenstraat) die hier geboren en getogen zijn zijn zeer verontwaardigd en boos dat er plannen liggen voor windturbines. Hun zorg en liefde voor land, dieren en natuur gaat niet samen met windturbines. Maar inspreken doet niet zomaar iedereen.

Bestuurders van de gemeente Brummen, energie opwekken hoort u met de inwoners samen te doen. Overigens, mensen in het buitengebied zijn initiatiefrijk en wekken al veel energie zelf op. Faciliteer inwoners met kleinschalige projecten. Volg het voorbeeld van Rijssen-Holten en zie af van locaties voor windturbines. Er is geen noodzaak voor windturbines in Brummen! De doelstelling binnen het klimaatakkoord voor grootschalige opwek van zon en wind-op-land van 35 TWh in 2030 is reeds bereikt met de bestaande opwek en de reeds vergunde en gesubsidieerde projecten. Hall levert daaraan al een grote bijdrage! Inwoners van Brummen, laat je stem horen, spreek in op het raadsforum van 10 juni, schriftelijk kan ook. Aanmelden kan via internet: gemeente Brummen raadsvergadering inspreken of bel naar de gemeente.

Paul Bonné en Annelies van der Drift, Hall

Meer berichten
 


Week 24

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: