Logo brummensnieuws.nl

Overschotten bij voedselbank

ZUTPHEN - Het aantal mensen dat in deze coronatijd aanspraak moet maken op de Voedselbank Zutphen is kleiner geworden. In Brummen en Eerbeek is het afgelopen jaar het aantal aanvragen gelijk gebleven maar de Voedselbank Zutphen kon de norm om in aanmerking te komen zelfs verlagen.

Het gaat goed met de voedselbanken. De jarenlange inspanningen beginnen haar vruchten af te werpen wat zorgt voor een toename in de geleverde hoeveelheid voedsel en daarmee het aantal voedselpakketten. Gert Vrieze, voorzitter van de Voedselbank Zutphen, waar de gemeente Brummen op is aangewezen, geeft aan dat dit een landelijke tendens is. “In tegenstelling tot wat je wellicht zou denken is het aantal mensen dat aanspraak doet op de voedselbank het laatste jaar gedaald. Waarschijnlijk heeft dat te maken met het verminderd aantal faillissementen, nu de overheid nog zo veel steun verleend. Ook schuldeisers en verhuurders zijn momenteel wat milder. We verwachten dat hier in de zomer wel eens verandering in kan komen.”

Brummen en Eerbeek
De voedselbank heeft uitgiftepunten in Brummen en Eerbeek. Op beide locaties worden ongeveer 10 tot 15 pakketten uitgedeeld. “Dat zijn dusdanig kleine aantallen dat je daar weinig fluctuatie in ziet. Heb je één familie minder, ga je zo maar van 15 naar 11. Daar kun je dus geen conclusies aan verbinden. Maar kijken we naar onze hele voedselbank, waar ook Lochem onder valt, dan zien we een terugloop in het aantal aanvragen.”
Daarnaast ziet de voedselbank een groter aanbod van voedsel. “Dat heeft te maken met de jarenlange lobby van de Voedselbanken bij de supermarkten en de distributeurs. We krijgen steeds meer voet aan de grond.”

Voedselverspilling
“Onze focus ligt op het tegengaan van voedselverspilling. We proberen dat steeds dichter bij de bron aan te pakken. Dat er in de supermarkten veel overblijft weten de meeste mensen wel, maar ook in de fabrieken blijft al veel te lang liggen. Daar krijgen wij steeds meer van aangeleverd. Doordat wij geïnvesteerd hebben in vergroting van de gekoelde opslagcapaciteit en transport hebben de supermarkten en de distributeurs nu vertrouwen dat wij zorgvuldig met het voedsel omgaan en zij veilig aan ons kunnen leveren.
Door de teruglopende vraag en de verhoogde toestroom kregen we op een gegeven moment zulke grote pakketten dat we hebben besloten om tijdelijk de norm aan te passen. Het maximale leefgeld ligt nu 25% hoger. Het kan zijn dat we dat deze zomer weer moeten terugdraaien, maar zo kunnen we nog meer mensen helpen aan gezonde voeding.”

Meer berichten
 


Week 24

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: