Logo brummensnieuws.nl

Brummen moet aan de bak met woningen voor ouderen

GEMEENTE BRUMMEN - De gemeente Brummen moet veel meer werk maken van het scheppen van woongelegenheid voor ouderen, die al dan niet te maken hebben met een beperking. Op de korte termijn zijn al negentien extra beschermd woonplekken nodig voor mensen met dementie en mensen met een somatische woonvraag (chronische aandoeningen als Parkinson of een beroerte). Ook zijn er op de korte termijn ruim 130 woningen nodig die toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke beperking.

Dat staat in de gemeentelijke woonzorgvisie die tot en 14 mei ter inzage ligt. Een en ander is van groot belang omdat de bevolking van Brummen veroudert, de zorgvraag toeneemt (het aantal cliënten in de ouderenzorg in Brummen zal naar verwachting tot 2040 met bijna 90 procent toenemen) en het aanbod van zorg afneemt. Langer zelfstandig kunnen blijven wonen kan de druk op zorg verminderen. Brummen vergrijst hard. Gemiddeld in Nederland is nu 19 procent van alle inwoners ouder dan 64 jaar. In Brummen is dit percentage 26 procent; in 2025 zal dat 28 procent zijn.
Een prognose van de ontwikkeling van huishoudens naar leeftijd en samenstelling laat grote groei zien van het aantal 75-plushuishoudens. Hun aantal groeit richting 2030 met bijna 900, een groei van 60 procent. Het aantal kleine één- en twee-persoonshuishoudens tot 65 jaar daalt echter in aantal. Het aantal éénpersoonshuishoudens voor mensen ouder dan 65 zal juist groeien, bijvoorbeeld door het overlijden van partners.

In de woonvisie wordt onder meer de aanbeveling gedaan om aanpassingen te doen in de huidige woningvoorraad. De kansen liggen er: geschat wordt dat ongeveer 28 procent (ongeveer 2.600 woningen) van de woningvoorraad met een (kleine) woningaanpassing geschikt te maken is voor mensen met een kleine fysieke beperking.

Daarnaast is nieuwbouw nodig van levensloopgeschikt, of makkelijk geschikt te maken, woningen in alle prijssegmenten. Ook moet gekeken worden naar de mogelijkheden voor geclusterde woonvormen in de buurt van voorzieningen. Geclusterd wonen helpt mensen langer zelfstandig wonen, bestrijdt eenzaamheid en maakt een efficiëntere inrichting van de zorg mogelijk. Maar gewaarschuwd wordt dat de vraag is waarschijnlijk zo groot dat er niet volledig aan kan worden voldaan.

Brummen moet bij dit alles nauw samenwerken met woningbouwcorporatie Veluwonen maar bij nieuwe ontwikkelingen ook actief op zoek gaan naar investeerders. Vooral is er bij ouderen behoefte aan nieuwbouwwoningen, appartementen en geclusterde woonvormen vanaf 251.000 euro. Volgens de visie is het woonbeleid van de gemeente nu te passief en laat het initiatief tot nieuwbouw teveel over aan de markt.

Meer berichten
 


Week 24

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: