Logo brummensnieuws.nl

Aftrap voor klompenpad Empe en Tonden

EMPE/ TONDEN - De gemeente Brummen en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) maken een begin met de aanleg van een zogeheten klompenpad in het gebied Empe en Tonden. Een dergelijke wandelroute moet het landschap en de cultuurhistorie van Empe en Tonden beleefbaarder maken. Voor 18 mei staat voor belangstellenden een startbijenkomst gepland.

Het klompenpad bij Empe en Tonden wordt het tweede in de gemeente Brummen naast het al eerder gerealiseerde Leuvenschepad. Dat laatste is een wandelroute van veertien kilometer ten westen en zuiden van Leuvenheim. De route voert door uiterwaarden, over landgoederen, langs landhuizen en boerderijen in het buitengebied van Leuvenheim. Ook in Eerbeek, omgeving Hall en het gebied Voorstonden/Cortenoever zijn klompenpaden voorzien. De dorpsraad in Eerbeek heeft aangegeven dat ze graag een klompenpad wil ontwikkelen langs de beken en sprengen in Eerbeek. Daarbij zou een verbinding gemaakt kunnen worden naar het reeds bestaande klompenpad in Loenen, dat een 11 kilometer lange wandeling biedt op de overgang tussen het Veluwemassief en de IJsselvallei. De routes gaan regelmatig over het erf van een boer, langs een beekje of over een sloot, vaak is dat privéterrein. Er wordt daarom nauw samengewerkt met boeren en grondeigenaren die recreatief medegebruik toestaan. In sommige situaties wordt tijdelijk een alternatieve route aanbevolen. Bijvoorbeeld in het broedseizoen of als er een stier in de wei loopt. De bedoeling is de klompenpaden straks allemaal tot een netwerk te verbinden. In Gelderland en Overijssel liggen inmiddels 131 van deze met blauwe klompjes bewegwijzerde paden, terwijl er nog zo’n 25 in voorbereiding zijn.

Gemeente Brummen wil de klompenpaden graag omdat zo het (agrarisch) cultuurlandschap nog beter beleefbaar gemaakt kan worden. Daarnaast is er de verwachting dat de lokale ondernemers en de lokale economie baat hebben bij de ontwikkeling.

Op de (digitale) startavond voor het klompenpad Empe/Tonden wordt het project toegelicht. Deelnemers krijgen de kans om hun kennis over oude wandelpaden, cultuurhistorisch interessante objecten en hun ideeën voor de route aan te dragen. Op thuisgestuurde kaarten kunnen zij aangeven welke plekjes de moeite waard zijn te bezoeken en welke paden er vroeger door het buitengebied hebben gelopen.

Aanmelden voor de avond kan via https://www.landschapsbeheergelderland.nl/klompenpad-empe-tonden. Belangstellenden die zich voor 11 mei aanmelden krijgen voorafgaand aan de bijeenkomst een postpakket met informatie om mee te kunnen denken over de route. Voor vragen over deze avond kan contact opgenomen worden met Bjorn van As van SLG: b.vanas@landschapsbeheergelderland.nl of 06-29321672.

Meer berichten
 


Week 18

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: