Logo brummensnieuws.nl
<p>De Blauwborst komt in steeds grotere getale voor. Foto: Erwin Jansen</p>

De Blauwborst komt in steeds grotere getale voor. Foto: Erwin Jansen

Trendvolger rukt op

BRUMMEN - In heel Nederland is de afgelopen 20 jaar volop ingezet op het terugkrijgen van oorspronkelijk landschap en aanpassingen die zorgen voor meer biodiversiteit. In Brummen kennen we de Natura 2000 gebieden maar ook projecten zoals de Groene Opgave moeten ervoor zorgen dat ons landschap afwisselender wordt en aantrekkelijker voor diverse diersoorten. Zeker in het vogelbestand is een duidelijke verschuiving te bemerken.

In de gemeente Brummen zijn het Leusveld, Voorstonden en de Empese en Tondense heide drie voorbeelden van natuurgebieden die flink onderhanden zijn genomen. Natuurkenner en Vogelaar Norbert Lucassen ziet daardoor de nodige veranderingen: “Als je kijkt naar de Empese en Tondense Heide is daar vooral ingezet op een botanische verandering. Het doel was om de blauwgraslanden weer terug te krijgen. Wat je dan ziet is dat de verandering in flora ook de nodige invloed heeft op de fauna.”

Kleine Plevier
Wanneer de werkzaamheden in gang worden gezet zie je bijna altijd één vogeltje opduiken, de Kleine Plevier. “Dat is een vogeltje dat houdt van zandgronden met weinig vegetatie. Als er dus net veel werk is verricht in een gebied, zie je deze vogel vrijwel altijd gedurende één of twee jaar verschijnen. Begint het gebied weer dicht te groeien, met grassen of andere vegetatie, zal hij zijn heil weer elders zoeken.”
Maar op de Empese en Tondense heide zien we nog meer veranderingen. Vroeger was dit een bosgebied tegenwoordig is het veel natter met poelen en moeras. “De traditionele bosvogels zijn dus verdwenen; Grote Bonte spechten bijvoorbeeld, boomkruipers en vliegenvangers. Ik hoop dat deze dan maar vertrokken zijn naar andere, voor hun meer geschikte gebieden. Maar wat we wel veel meer zien zijn watervogels waaronder diverse eendensoorten.”

Opvallende nieuwkomer
Een opvallende nieuwkomer is de blauwborst. Een prachtig vogeltje met zijn brede oranje staart en zijn helder blauwe borst. Recent werd hij vakkundig vastgelegd door lokale natuurfotograaf Erwin Jansen die een groep van tien tot twaalf vogels zag. Lucassen: “De blauwborst zagen we veel in de rietlanden rond Lelystad, maar nu dat veel meer bebost raakt gaat hij op zoek naar ander geschikt gebied. Dat gebeurt hier dus. Er strijkt er eerst één neer en langzamerhand volgen er meer. Het zijn echt trendvolgers. Dus dat er nu al zo veel gezien worden verbaast mij niet. Het landschap zal dan wel goed moeten worden beheerd, want laat je de wilgen die in het riet groeien te groot worden, zullen ze ook hier weer verdwijnen. Het moet geen bosje worden in plaats van een moerasje.”

Zeearend dichtbij
De blauwborst was dus niet bijna uitgestorven, maar heeft zich slechts verplaatst. Zijn er ook vogels die in heel Europa meer kansen krijgen? “Ja’, zegt Lucassen, “de Zeearend. Ondertussen is er sprake van zo’n 12 tot 15 broedplaatsen. Hij rukt op langs de IJssel, dus we kunnen hem binnenkort ook hier verwachten. De eerste jonge dieren zijn al aan het rondsnuffelen of dit een geschikt broedgebied kan zijn. Hij is dichtbij.“

Meer berichten
 


Week 18

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: