Logo brummensnieuws.nl

INGEZONDEN

Geachte mevrouw Ploumen, beste Lilianne,

Het is ons als leden van de Partij van Arbeid natuurlijk niet ontgaan. Den Haag staat op z’n kop. In de nasleep van de verkiezingen en de aanloop tot de formatie is de nationale politiek in een ongekende turbulentie terecht gekomen. We hopen van harte dat u en iedereen om u heen, het hoofd koel weet te houden en vasthoudt aan onze sociaaldemocratische waarden en de afspraken die we als partij nog maar kortgeleden met de kiezer hebben gemaakt. Wij wensen u daar op voorhand veel sterkte bij.

Het recente afscheid dat we hebben moeten nemen van Lodewijk Asscher maakt duidelijk waar we als partij voor willen staan. Voor een politieke cultuur waarin politici hun verantwoordelijkheid nemen. Hoe pijnlijk ook.

De premier nam die verantwoordelijkheid toen niet. Ook niet na tien jaar regeren. Sterker nog, hij nam daar afstand van. Het was ‘zijn zaak’ niet’. Precies zoals hij dat in vergelijkbare omstandigheden eerder ook deed. En nu zitten we opnieuw midden in een uiterst schrijnend machtsspel waarin de heer Rutte iedere verantwoordelijkheid voor falend handelen van zich afwerpt onder het mom van passief geheugenverlies. Hij was het zich niet bewust.

Voor u en de PvdA was het debat en de uitkomst daarvan, voldoende om met overtuiging een motie van wantrouwen te steunen. Bovendien was het voor een ruime meerderheid in de 2de Kamer voldoende om in een motie haar afkeuring uit te spreken. En voor de ChristenUnie was het aanleiding om de volgende dag publiekelijk te verklaren niet deel te nemen aan een kabinet dat opnieuw onder leiding staat van de heer Rutte.

Wij willen u dan ook met klem oproepen om

  • vast te houden aan het standpunt om alleen als Partij van de Arbeid regeringsverantwoordelijkheid te nemen als dat in gezamenlijkheid gebeurt met een tweede linkse partij (zoals gecommuniceerd in de verkenning).
  • helder en expliciet een deelname aan een kabinet onder leiding van de heer Rutte op voorhand uit te sluiten (zoals besloten ligt in de motie van wantrouwen).

We wensen u nogmaals veel sterkte en wijsheid in deze turbulente tijden.

Met vriendelijke groet,

W. van Weteringen

Secretaris afdeling Brummen-Eerbeek Partij van de Arbeid

Meer berichten
 


Week 18

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: