Logo brummensnieuws.nl

Jaarvergadering & Algemene vergadering Dorpsraad Brummen

BRUMMEN - Op woensdag 28 april is de jaarvergadering van Dorpsraad Brummen en de algemene vergadering: Online vanwege corona. Na de jaarvergadering is er tijd voor een korte pauze en gaat de vergadering verder als de eerste algemene vergadering van 2021. Tijdens de vergadering wordt u ook bijgepraat over diverse onderwerpen die binnen het dorp Brummen spelen. Ook wordt u door de diverse commissies op de hoogte gesteld van de lopende projecten. Alle inwoners van het dorp Brummen en andere geïnteresseerden zijn dan ook van harte uitgenodigd!  Verzoek om u voor 26 april aan te melden via: secretariaat@dorpsraadbrummen.nl  U ontvangt dan een bevestiging en een link om de vergadering online te volgen. Bent u verhinderd, dan kunt u de voor u belangrijke onderwerpen ook aan ons toesturen via het bekende mailadres. Alvast bedankt!!

De volledige agenda staat hieronder:

Agenda:

Welkom en opening door Henk Poldermans
Financieel jaarverslag 2020 door Anne-Margreet van der Horst
Jaarverslag 2020 door Dagmar Zark
Korte pauze
Verslag en actiepunten vorige vergadering
Dorpsraad 2.0 door Henk
Website door Jan-Joris van den Belt
Status diverse werkgroepen:
Groen door Hay Verstappen
BZZV door Dagmar
Centrumplan door Jan Willem de Jonge
Energie door Hay
Viaduct door Christel Dekker
Verkeer door Jan Willem
Update Veluwonen
Update gemeente
Update SWB
Volgende vergadering

Heeft u een onderwerp dat niet op de agenda staat, maar dat u toch graag in de vergadering zou willen bespreken? U kunt dit doorgeven via het mailadres secretariaat@dorpsraadbrummen.nl 

Meer berichten
 


Week 18

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: