Logo brummensnieuws.nl

Verslag uit online raadsvergadering

GEMEENTE BRUMMEN - Het College van Burgemeester en Wethouders van Brummen heeft het plan om de aandelen Leisurelands te verkopen ingetrokken. Een meerderheid van de gemeenteraad had daar donderdagavond op aangedrongen en wethouder Ine van Burgsteden volgde daarmee de raad.

De discussie ‘verkoop wel of niet’ werd in de forumvergadering door de VVD aangezwengeld. In de raadsvergadering stelde VVD-fractievoorzitter Peter-Paul Steinweg dat “we de inwoners van Brummen met de verkoop voor dit bedrag (vijf euro per aandeel – red) een poot uitdraaien. Het zou best kunnen dat in de toekomst de aandelen veel meer waard worden en met een hogere opbrengst als gevolg.”

Intrinsieke waarde 288 euro

“De Brummense aandelen helpen Apeldoorn aan een meerderheid in de onderneming en op basis daarvan zou je mogen verwachten dat er de hoofdprijs voor wordt betaald,” aldus Steinweg. Hij gaf ook aan dat op basis van het vermogen van Leisurelands BV de intrinsieke waarde van de aandelen 288 euro is. Daarom wilde hij van de wethouder graag weten hoe de prijs van vijf euro tot stand gekomen is.

Verder legde hij uit dat medio juni de aandeelhoudersvergadering een beslissing gaat nemen over de ‘vrije verkoop’ van de aandelen. Bij de oprichting van Leisurelands is afgesproken dat de aandelen alleen aan andere aandeelhouders mogen worden verkocht. “Het is op zijn minst verstandig om met de verkoop te wachten tot die vergadering achter de rug is,” aldus Steinweg.

Geen halszaak

Voor D66 en Groen Links was verkopen of niet geen halszaak. Met beide standpunten konden deze partijen zich verenigen, maar waren bereid de wethouder te volgen. Het CDA steunde de zienswijze van de eigen wethouder maar PvdA, Lokaal belang, Democratisch Brummen en de fractie Hofman-Kleverwal wilden de aandelen liever niet verkopen. Luuk Tuiten (Lokaal Belang) begreep het argument van het college niet dat de aandelen verkocht moeten worden omdat Brummen geen ‘plas houdende gemeente’ is. “Laat de aandelen maar even liggen,” aldus Tuiten. Berend Klok (PvdA) sloot zich daarbij aan. En Mame Douma (DB) wilde het beleid van de afgelopen jaren volgen, niet verkopen dus.

Voorstel van de baan

Wethouder Van Burgsteden wilde na een schorsing recht doen aan de geluiden in de raad en trok het collegevoorstel in, waarmee het voorstel om tot verkoop van de Leisureland aandelen over te gaan, van de baan is.

WAT VERDER TER TAFEL KWAM:

Verder zorgde de behandeling van het agendapunt over de voorgenomen verhuizing van de Aldi naar de Vulcanusweg, compleet met twee schorsingen, voor de nodige consternatie in de raad. Het coördinatiebesluit dat het pad moet effenen voor deze verhuizing was voor mevrouw Beelen (GL) reden om een juridische vraag te stellen. Zij wilde zekerheid over de toekomst van het terrein dat door Aldi wordt verlaten. In een motie vroeg de VVD om voor dat terrein een voorbereidingsbesluit te nemen. Wethouder Pouwel Inberg vond dat, net als een meerderheid in de raad, niet nodig. Het coördinatiebesluit werd door de raad unaniem aangenomen.

Voor het plan om 25 woningen te bouwen aan de Wethouder Giermanstraat was lof, maar de raad wilde wel graag de garantie dat warmtepompen niet voor geluidsoverlast gaan zorgen. Wethouder Pouwel Inberg beloofde toe te zien om meer dan normale zorg te besteden aan de uitvoering.

Meer berichten
 


Week 18

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: