Logo brummensnieuws.nl

Paardenhouders moeten gaan registreren

REGIO - Bij dierziektes met gevaar voor de volksgezondheid moet snel actie worden ondernomen. Het is dan heel belangrijk om te weten waar welk dier is. Waren het voorheen alleen de traditionele landbouwhuisdieren waarbij identificatie en registratie verplicht was, vanaf volgende week geldt dat ook voor alle paarden en paardachtigen. 

Dierziektes vormen een steeds groter aandachtspunt. Zoönosen, ziektes die ook de mens kunnen infecteren, komen steeds vaker voor, en de intensiteit waarmee dieren in ons land gehouden worden kan bijdragen aan een snelle verspreiding. Verplichte registratie van landbouwhuisdieren zoals geiten en schapen is daarom al jaren aan de orde van de dag. In Europees verband is de regelgeving tussen alle landen gelijk getrokken en aangescherpt. Daarom geldt vanaf 21 april ook een verplichte registratie voor alle paarden, pony’s en paardachtigen, zoals (muil)ezels en muildieren. Deze verplichting is onafhankelijk of deze dieren bedrijfs- of hobbymatig worden gehouden en in welke aantallen. Of het nou dure sportpaarden zijn of de shetlanders in de achtertuin, ze moeten allemaal worden aangemeld in de RVO-database.

Verplaatsingen

Op het moment dat een besmettelijke paardenziekte uitbreekt is het van groot belang te weten waar paarden verblijven en waar deze paarden in de periode voor uitbraak zijn geweest. Daarom stelt RVO nog meer eisen. Zo moeten paarden die langer dan een nacht wegblijven van hun reguliere staladres worden genoteerd in een eigen administratie. Blijven paarden langer dan 30 dagen elders moet dat worden geregistreerd in de database van RVO.
Iedereen die paarden houdt moet voor zijn locatie een UBN aanvragen, een Uniek Bedrijfsnummer. Ook wanneer de paarden niet op stal worden gehouden maar in een weiland staan zonder bijgebouwen, moet voor deze locatie een UBN worden aangevraagd.

Aanvraag en registratie

Het aanvragen van een UBN kan op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Eenmaal in het bezit van dit nummer is het mogelijk om de individuele paarden aan te melden op de locatie. Is een paardenhouder al in het bezit van een UBN vanwege andere diersoorten, dan kunnen de paarden op ditzelfde nummer worden geregistreerd. Sinds 2007 is er reeds een verplichting tot micro-chippen en moet ieder paard voorzien zijn van een paspoort. Theoretisch zal dus bij ieder paard een paspoort en microchipnummer aanwezig zijn. Houders krijgen ruim de kans te registreren maar RVO geeft wel aan op termijn te gaan handhaven.

Meer berichten
 


Week 18

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: