Logo brummensnieuws.nl

Brummen dient zienswijze in over Rhedens windmolenplan

GEMEENTE BRUMMEN - De gemeente Brummen heeft een zienswijze ingediend op het plan van Rheden om pal bij de grens tussen de beide gemeenten één of twee windmolens de plaatsen. Brummen is er niet op tegen, maar Rheden moet wel onder meer in overleg treden met Brummense bewoners in de gebieden in de buurt van de voorziene windmolens.

Rheden werkt als alle andere gemeentes in Nederland aan grootschalige opwek van duurzame energie. De gemeente wil in 2040 CO2-neutraal te zijn, waarbij zonnevelden en windturbines op dit moment het meest geschikt lijken om dat doel te bereiken. Probleem is alleen: waar laat je die voorzieningen. Er gelden veel beperkingen wat betreft de mogelijke locaties. Windmolens mogen bijvoorbeeld niet te dicht bij woningen en bedrijven staan, de ecologie niet (teveel) schaden, de luchtvaart niet verstoren, de archeologie of de cultuurhistorie niet aantasten

Een van de locaties waarvan Rheden denkt dat weinig wettelijke belemmeringen ten aanzien van veiligheid en milieu kennen is het Soerense Broek. Dat ligt ten noorden van de dorpen Dieren en Spankeren; ten oosten van het Apeldoorns Kanaal. Rheden wil er twee windmolens bouwen. Bovendien wordt het als een kansrijk gebied gezien ten aanzien van grootschalige zonnevelden. Brummen ziet dat als “onderdeel van een groter gemeentegrens- overschrijdende cluster waarbij een groter landschappelijke samenhangend bosrijk gebied, met orthogonale (rechthoekige) ontginningsstructuur rond de Lichtenbelt (gemeente Brummen) wordt gemarkeerd.” Want inderdaad: Een van de grootste zoekgebieden van Brummen voor windmolens en zonnevelden ligt ten westen van Leuvenheim en grenst aan het Soerense Broek; dus aan het Rhedense zoekgebied. Inn de Brummense zienswijze wordt gesteld: “De plannen van de gemeente Rheden kunnen invloed hebben op de leefomgeving van de inwoners van Brummen. Brummenaren die wonen in het aangrenzende gebied van Soerense Broek moeten actief worden betrokken bij het verder onderzoeken en uitwerken van de mogelijkheden voor wind en zonne-energie in dit gebied.” Verder wordt erop gewezen dat er afstemming nodig tussen de Rhedense en Brummens plannen.

Inmiddels zijn omwonenden van het Rhedense zoekgebied een handtekeningenactie gestart tegen de plannen. Zij wijzen erop dat de locatie het natuurgebied Soerens Beekdal omvat, dat onlangs is ontwikkeld door agrariërs, grondeigenaren en Natuurmonumenten. In de nabijheid van het aangewezen zoekgebied is recent 25 hectare ontwikkeld, waarbij veel landschapselementen zijn hersteld. De plaatsing van windmolens verandert het landschappelijke en cultuurhistorische karakter van het gebied ingrijpend. Zij stellen verder dat het vrije uitzicht vanuit de direct omwonenden, de dorpen Spankeren, Laag-Soeren, de wijk Dieren Noordoost en Brummen en de rust in het natuurgebied worden verstoord, waardoor de kwaliteit van de natuur en de woonomgeving daalt. Bovendien zullen de molens nadelige gevolgen hebben voor het toerisme in het gebied als gevolg van verlies van rust, ruimte en natuurgevoel in de omgeving. De leefbaarheid van de woonomgeving en de gezondheid van de bewoners zullen ernstig te lijden hebben van de slagschaduw van de wieken, de knipperende rode lichten en de indringende geluidsproductie. Inmiddels hebben bijna 1650 mensen de petitie ondertekend.
De handtekeningenactie die gestart is door bewoners van de Hammelerbuurt bij Brummen (waarover deze krant eerder berichtte) is inmiddels door 600 mensen ondertekend. Zij ageren tegen de mogelijke plaatsing van windmolens in de landgoederenzone. Ook deze opstellers hebben grote zorgen over de gevolgen van hoge windmolens voor het cultuurhistorische karakter van het gebied, de horizonvervuiling en de kwaliteit van leven en gezondheid.

Meer berichten
 


Week 18

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: