Logo brummensnieuws.nl
<p>Nieuwe Aldi pand</p>

Nieuwe Aldi pand

Aldi wil niet langer wachten

BRUMMEN - De Aldi in Brummen wil voort maken met de ontwikkeling van een nieuwe winkel op de locatie van Verrij Wonen aan de Vulcanusweg. Het bedrijf wil niet langer wachten op een goedgekeurd plan voor vervangende bouw voor haar winkel op de huidige locatie aan de Arnhemsestraat 50. Dat blijkt uit een besluit van het college van burgemeester en wethouders om de zogeheten coördinatieregeling open te breken, die beide ontwikkelingen parallel zou laten verlopen.

Op basis van een coördinatieregeling kan besluitvorming die nodig is voor de realisatie van dergelijke ontwikkelingen in één voorbereidingstraject gebundeld worden. De gemeenteraad koos in de vergadering van 21 november 2019 voor deze procedure. Daarmee stemde zij in met de gecoördineerde bekendmaking van het bestemmingsplan dat de verplaatsing van de Aldi planologisch regelt, de omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe Aldi én het beeldkwaliteitsplan voor de woningbouwontwikkeling op de te verlaten Aldi locatie aan de Arnhemsestraat 50. Wat feitelijk bedoeld is om dit soort ontwikkelingen wat betreft de ruimtelijke regelgeving efficiënter te laten verlopen, blijkt nu voor de Aldi een hinderpaal. Voor de bouw van het nieuwe pand is namelijk alles (bestemmingsplan, onderzoeken, ontwerpen) in grote lijnen gereed. Dat geldt niet voor de huidige locatie aan de Arnhemsestraat. Er is meer tijd nodig om tot een goed plan te komen, onder andere om het gesprek met omwonenden goed te kunnen voeren. Het is de bedoeling dat op die plek appartementen komen, maar wel die goed passen in het sfeerbeeld van de straat. De betrokken ontwikkelaar is hier nog mee bezig en is al gesprek met omwonenden. Maar die hebben laten weten zich niet te kunnen vinden in de tot dusver getoonde schetsen voor de nieuwbouw. De Aldi wil niet langer wachten en door met de ontwikkeling van de nieuwe supermarkt.

De discounter heeft daarom de gemeente verzocht een nieuw coördinatiebesluit te nemen dat alleen het bestemmingsplan én de omgevingsvergunning voor de beoogde Aldi aan de Vulcanusweg omvat. Het college stemt daar mee in. Dankzij een nieuw coördinatiebesluit kunnen beide locaties in eigen tempo worden ontwikkeld maar is ook gewaarborgd dat detailhandel niet meer mogelijk is op de vertreklocatie van Aldi, zodra zij verhuist naar haar nieuwe onderkomen.

De Aldi wil weg op van de huidige locatie omdat die verkeerstechnisch minder gunstig is gelegen en het pand verouderd is. De plek aan de Vulcanusweg is in de visie van de keten veel beter bereikbaar en biedt voldoende ruimte voor winkel en parkeren. 

Meer berichten
 


Week 30

De oplossing voor week 30 is: PARELOESTER 1 - 27 - 49 - 48 - 19 - 14 - 17 - 25 - 72 - 8 - 62

De oplossing voor week 30: