Logo brummensnieuws.nl
<p>Basisschool Expeditie 24/7 aan de Meengatstraat in Brummen.</p>

Basisschool Expeditie 24/7 aan de Meengatstraat in Brummen.

Basisschool Expeditie 24/7 definitief dicht

BRUMMEN - Aan het einde van het schooljaar sluit de basisschool Expeditie 24/7 de deuren definitief. Te weinig leerlingen en geen perspectief dat het in de komende jaren beter wordt, heeft het bestuur van Geldersveste doen besluiten dat de school dicht gaat. Voor de vijf medewerkers wordt elders werk gezocht. Ouders zijn niet blij met dit besluit. Ze hadden het graag eerder geweten.

Bodytekst

Volgens bestuursvoorzitter Frans Laarakker van de scholengroep Gelderveste, waartoe de Brummense basisschool behoort, was de bekostiging van het onderwijs niet meer te financieren. De school telt op het ogenblik 44 leerlingen. Volgens de Rijksregeling moet een school voor het basisonderwijs in Brummen minstens 57 leerlingen tellen. Nu dat niet het geval is, en ook in de toekomst eerdere minder dan meer leerlingen worden verwacht, voldoet de school niet meer aan de norm en ontvangt de school in het nieuwe schooljaar geen geld meer van de overheid. Frans Laarakker: “We moeten dit besluit dus wel nemen.”

Volslagen verrast

Begin januari heeft het schoolbestuur het personeel geïnformeerd. De ouders van de leerlingen kregen het nieuws kort daarna te horen. Bij menigeen viel dat koud op het dak. Edwin van Onselen had het graag eerder geweten want zijn kind stapte uitgerekend na de afgelopen zomervakantie op basis van aanbevelingen van een andere school over naar Expeditie 24/7. “Als ik geweten had dat de school voor sluiting in aanmerking kwam, had ik mijn kind natuurlijk nooit van school laten wisselen.” Van Onselen vermoedt ook dat alles al veel eerder door de schoolbesturen is afgesproken. Hij verwijst naar een besluit van de gemeente Brummen in december, waarin wethouder Ingrid Timmer bekend maakt dat de gemeente gaat investeren in een viertal scholen in de gemeente. “Expeditie 24/7 stond daar niet bij. De uitbreiding van de onder hetzelfde dak gevestigde Oecumenische school wel. En die school gaat nu de door sluiting van Expeditie 24/7 de vrijgekomen lokalen gebruiken,” aldus de verbolgen ouder. “Rond de zomervakantie was de voorgenomen sluiting al bekend bij de wethouder en in de volgende maanden is, tot januari, niemand van dat besluit op de hoogte gebracht. Ook de medezeggenschapsraad weet van niets. Dat had anders gekund en gemoeten.”

Begrip voor boosheid

Frans Laarakker begrijpt de boosheid en teleurstelling van de ouders, maar “ik zoek nog steeds naar de beste manier om met dergelijk nieuws om te gaan.” Volgens de schoolbestuurder helpt een vroegtijdig bericht dat de school in de gevarenzone zit ook niet om uit die gevarenzone te komen. In de afgelopen periode hebben we natuurlijk geprobeerd om meer leerlingen naar de school te krijgen. Daarbij hebben we ons ook gericht op de directe omgeving van Brummen. Maar het is niet gelukt en dan moet je een besluit nemen. De voor iedereen juiste volgorde om met dergelijk nieuws om te gaan heb ik nog niet gevonden.”

Wethouder: “Jammer”

Wethouder Ingrid Timmer van de gemeente Brummen vindt het jammer dat de Expeditie wordt gesloten, maar begrijpt de overwegingen van het schoolbestuur. Voor de gemeente is in dit proces geen rol weggelegd. “Het is een schoolbestuurlijk besluit,” aldus de wethouder, die verder concludeert dat er voldoende scholen overblijven in het dorp Brummen.

Het sluiten heeft geen gevolgen voor de gemeente Brummen. Ingrid Timmer: “Scholen huren geen ruimte bij de gemeente. Schoolgebouwen worden door de gemeente ‘gratis’ in gebruik gegeven. Het heeft geen gevolgen voor de gemeente, want het totaal aantal kinderen dat te huisvesten is, blijft hetzelfde voor het dorp Brummen.”

De ouders van de schoolgaande kinderen op de Expeditie zijn vrij om een keuze te maken voor een nieuwe school. Afhankelijk van die keuze gaat de gemeente in gesprek met de Oecumenische Basisschool over de beschikbare ruimte.

Meer berichten
 


Week 15

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: