Logo brummensnieuws.nl
<p>Museum de Middelste Molen</p>

Museum de Middelste Molen

Beleving van ‘Industriële Veluwe’ centraal in Brummen

BRUMMEN – Op vrijdag 5 februari j.l. heeft de Brummense gemeenteraad ingestemd om het samenwerkingsverband Veluwe-op-1 met vijf jaar te verlengen. Dit betekent dat Gemeente Brummen actief met onder andere gemeenten, provincie Gelderland, diverse organisaties en Veluwse attracties gaat samenwerken om toerisme en recreatie op de Zuidoostelijke Veluwe eenduidig te ontwikkelen en te behouden.

Veluwe-op-1 heeft als doel van de Veluwe de meest gastvrije bestemming van Nederland te maken in 2025. Dit vereist goede samenwerking tussen een grote hoeveelheid belanghebbenden, organisaties en (lagere) overheden. In 2016 kwam de gebiedsvisie, de VeluweAgenda, tot stand. In februari 2018 volgde het uitvoeringsprogramma waarmee in drie jaar veel initiatieven zijn gerealiseerd. Die onderlinge samenwerking heeft in 2020 onder andere geresulteerd in een meerjarige samenwerking met het Rijk tot en met 2024, de Regiodeal Veluwe. Hierdoor kan het uitvoeringsprogramma sneller uitgevoerd worden. Het is voor het eerst dat het Rijk samenwerkt met de Veluwe. Het is dan ook een wens van de meeste deelnemers om de samenwerking binnen Veluwe-op-1 te verlengen voor de periode 2021 – 2025.
Hoewel besloten is dat de samenwerkingsovereenkomst voor vijf jaar loopt hoeft er de komende tijd voorlopig ‘maar’ drie jaar een bijdrage te worden betaald. Het bedrag dat Brummen jaarlijks afdraagt wordt wel hoger: € 4.763,00. Een verhoging van € 2.006,00 per jaar. In de begroting is echter rekening gehouden met deze hogere bijdrage. Deze kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve Recreatie en Toerisme. Wat Brummen na 2023 zal gaan betalen is nog niet bekend.

Een belangrijk aspect van Veluwe-op-1 zijn de zogenaamde belevingsgebieden. Dit zijn verschillende gebieden in het Veluwemassief die allemaal hun eigen toeristisch aanbod hebben. Door samenhang, samenwerking en focus wil Veluwe-op-1 de verschillende belevingsgebieden duidelijk profileren, goed met elkaar laten samenwerken en naadloos op elkaar laten aansluiten. Hierdoor wordt een spreiding van het aantal toeristen en recreanten beoogd. Het belangrijkste belevingsgebied voor de Gemeente Brummen is ‘Belevingsgebied Industriële Veluwe’. Het gaat hierbij niet alleen om de moderne papierindustrie maar ook bijvoorbeeld om het Apeldoorns Kanaal, Museum de Middelste Molen, de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij en diverse toepassingen van geschept papier zoals kunst en vrijetijdsdoeleinden. 

Binnen de verschillende belevingsgebieden lopen momenteel een aantal projecten en programma’s die niet alleen voor toeristen en recreanten interessant zijn. Ook de inwoners van Brummen kunnen profiteren van zaken zoals de flinke uitbreiding en ontwikkeling van Veluwse routes voor wandelaars, fietsers, ruiters en mountainbikers. Daarnaast wordt gewerkt aan een uitbreiding van het aantal laadpalen voor elektrische auto’s bij onder andere horeca, attracties en musea. Het project ‘Beleef het Apeldoorns Kanaal’ is een succes, diverse werkgroepen zijn hard aan het werk om dit jaar mooie activiteiten te organiseren. Door het instellen van recreatiezones gaat men de komende jaren de strijd aan met stikstof en de inzet van duurzame mobiliteit zorgt voor minder verkeersoverlast en parkeerproblemen. 

Meer berichten
 


Week 45

In week 45 was er geen puzzle De oplossing voor week 45: