Bed&Breakfast voor Bijen en Hommels
Logo brummensnieuws.nl
<p>Hommel met gele stuifmeelklompjes</p>

Hommel met gele stuifmeelklompjes

Bed&Breakfast voor Bijen en Hommels

REGIO - Harm Edens, presentator van ‘Dit was het nieuws’, opent vandaag in zijn eigen tuin de eerste Bed&Breakfast voor Bijen. ‘Wat een leuke actie van de Bijenstichting. Ik heb direct een bijenhotel gekocht en wat zaaigoed voor in de tuin. De Bed&Breakfast is open, laat de gasten maar komen’, merkt een enthousiaste Harm op.

De Bed&Breakfast estafette voor bijen en hommels is een actie van de Bijenstichting die als opmars dient naar de Nationale Zaaidag voor Bijen op 22 april 2021. Met deze actie wil de Bijenstichting gedurende een langere periode, van half februari tot eind april, aandacht voor het voedselaanbod en de nestelgelegenheid van bijen. Door duurzaam zaaigoed te gebruiken in de eigen tuin kan iedereen meehelpen beter voedsel voor de bijen te regelen.

Jaap Molenaar, directeur van het Bijen Educatie Centrum benadrukt de noodzaak van goede en gevarieerde voeding voor de bijen.

Meedoen met de Bed&Breakfast estafette voor Bijen?

Met deze actie roept de Bijenstichting iedereen op om het estafette stokje op te pakken, in actie te komen met een leuk tuinplan voor in de eigen tuin of samen met de buurt een plan te maken. Met als doel het leefmilieu van bijen te verbeteren en het stokje door te geven aan de volgende. Voor de Bed&Breakfast estafette voor bijen wordt een speciale actiepagina aangemaakt op de website van de Bijenstichting. Hierop worden alle lokale initiatieven verzameld en zichtbaar gemaakt via de kaart van Nederland. Zo kan iedereen volgen wie meedoet met deze actie!

De Bijenstichting maakt zich sterk voor bijen

Sinds 2010 zet de Bijenstichting zich in voor de bijen. Vanuit het Bijen educatiecentrum in Vorden worden diverse projecten uitgevoerd en voorlichting gegeven. Op dit moment worden online cursussen en trainingen gegeven. Buiten is een boomgaard met diverse hoogstam fruitbomen, zijn demonstratievelden en bloemenborders aangelegd met bij- vriendelijke planten. In de tuin zijn voorzieningen als een bijenstal, bijenhotels, insectenmuur en een plantenkas. Alles is zo ingericht om initiatieven te stimuleren die de voedselvoorziening voor bijen verbetert. Voor meer informatie: www.bijenstichting.nl

Meer berichten
 


Week 06

SPIEGELBEELDDe oplossing voor week 45: