Brummenaren zeer tevreden over afvalinzameling
Logo brummensnieuws.nl

Brummenaren zeer tevreden over afvalinzameling

GEMEENTE BRUMMEN - Inwoners van de gemeente Brummen zijn over het algemeen zeer tevreden over de wijze waarop afval wordt ingezameld. Dat blijkt uit een onderzoek dat in december vorig jaar is uitgevoerd, waaraan ruim duizend Brummenaren hebben meegewerkt.

Vooral de wijze waarop papier, restafval en GFT worden ingezameld zijn de respondenten zeer te spreken. Respectievelijk in 92, 83 en 82 van de gevallen luidt het oordeel ‘zeer tevreden’ of ‘tevreden’. Gemiddeld zes procent binnen deze categorieën is ‘Niet tevreden’, een fractie ‘zeer ontevreden.’

Ook over het aantal keren dat wordt ingezameld is de tevredenheid groot. Van de geënquêteerden geeft ongeveer driekwart tevreden of zeer tevreden te zijn waar het om de frequentie van de inzameling van papier (88%), restafval (74%) en GFT (74%) gaat.

Maar niet alle inzameling kan op applaus rekenen. Als het gaat om grof huishoudelijk afval is nog maar 29 procent tevreden of zeer tevreden, 25 procent is neutraal, maar 32 procent daarentegen is ontevreden of zeer ontevreden. Min of meer diezelfde cijfers gelden als het gaat om grof tuinafval. Wat de BEST-tas aangaat of het inleveren van klein chemisch afval kan het wat betreft de frequentie ook nog wel een stukje beter.

Opvallend is overigens dat driekwart van de ondervraagden aangeeft géén afval naar ondergrondse brengpunten te brengen. Jaarlijks produceren Brummenaren 99 kilo restafval, wat neer komt op ongeveer twee kilo per week. Op de vraag of ze dat zouden willen wegbrengen naar een inzamelpunt antwoordt 65 procent dan ook ‘nee’. Zij hebben hier verschillende redenen voor. De meest genoemde zijn: ik ben fysiek niet in staat om afval naar een inzamelpunt te brengen, het opslaan van het afval is onhygiënisch en gaat stinken, het wegbrengen is te veel gedoe, ik heb hier geen tijd voor, ik heb geen vervoer en 2 kg restafval per week wegbrengen is niet realistisch.

Brummenaren zijn ijverige afvalscheiders. Papier wordt het vaakst gescheiden (99% altijd/vaak), gevolgd door PMD (98% altijd/vaak) en glas (91% altijd/vaak). Het minst vaak worden klein chemisch afval en grof tuinafval gescheiden van het restafval (beide 14% soms/nooit). Ze vinden dat goed voor het milieu (45%), Het is een kleine moeite’ (15%) en ‘Het bespaart ruimte in de container’ (14%).

Meer berichten
 


Week 06

SPIEGELBEELDDe oplossing voor week 45: