Na 77 jaar soms nog paniekerig wakker
Logo brummensnieuws.nl

Na 77 jaar soms nog paniekerig wakker

INGEZONDEN - In de column ‘Een Levensbericht’ in deze krant, geschreven door Muus Groot, las ik dat hij met mij meevoelde zoals ik de Tweede Wereldoorlog als jochie had beleefd. Dat stond toen in geen verhouding met de huidige situatie. Er is nu voor de meesten voldoende te eten. De communicatiemiddelen zijn bijna onbeperkt en door de bank genomen kan je kopen wat je hartje begeert. Wij konden tot maart 2020 op vakantie gaan waarheen wij maar wilden. Geld genoeg en niets is er op de bon. Maar….. nu even niet vanwege die vervloekte corona. Muus haalt een zin aan uit mijn oorlogsherinneringen die niet helemaal werd afgerond, De zin: ,,Niet te vergelijken met razzia’s, spertijd en boosaardig bonzen op ramen en deuren, terreur”, had gevolgd kunnen worden: ,,met gevolg dat er toen op waarnemingsafstand drie jongemannen werden neergemaaid door de vijand.” Er was namelijk een samenscholingsverbod ingesteld door de Duitse opperbevelhebber Friederich Christiansen vanwege een melkoproer in 1943. Nu, na 77 jaar, wordt ik nog wel eens paniekerig wakker omdat ik in mijn slaap dit nog wel eens herbeleef met onnatuurlijke bewegingen. Zou er over 50, 60 of 75 jaar nog wel iemand wakker worden vanwege het feit dat men in ’20- ’21 in een lockdown heeft gezeten? Sta je nu in de ‘pauzestand’? Houd nog even vol, aan het einde van de tunnel daagt het vaccin-licht!

Overigens liet Muus zijn column vergezeld gaan van een gedicht van Toon Tellegen. Mooi om te lezen. Zij die de Stentor van zaterdag 9/1 goed hebben doorgenomen konden lezen dat ik in positieve zin genoemd werd door Ton Nauta uit Winterswijk en dat dat gepaard ging met een gedicht genaamd: Van tante Toetie voor Marga. Ik trek de bureaulade ook nog wel eens open voor een gedicht van Tellegen. Dat gaat als volgt: 

EEN MAN DACHT.

Een man dacht, wanneer zal ik eens,

één minuut NIET aan haar denken.

Nu?

Hij ging zitten en dacht één minuut NIET aan haar.

Toen stond hij op en wandelde verder,

DACHT verder, steeds verder,

Zonder tussenpozen.

Eerbeek, Bruno de Vries.

Meer berichten
 


Week 06

SPIEGELBEELDDe oplossing voor week 45: