Bewoners Sperwerstraat naar Raad van State
Logo brummensnieuws.nl
<p>Bron: Google Maps</p>

Bron: Google Maps

Bewoners Sperwerstraat naar Raad van State

BRUMMEN - Bewonersvereniging Brummense Enk Oost, stapt naar de Raad van State, nu hun bezwaar tegen de bebouwing op een voormalige schoollocatie aan die straat niet door de gemeente is gehonoreerd. Dat zegt de woordvoerder van de bewonersvereniging Eric Leenderts. De gemeente heeft een aantal aanpassingen gedaan aan het oorspronkelijke plan, maar dat is in de ogen van de bezwaarmakers nog niet voldoende.

Overigens is niet iedereen even blij met het verzet van de omwonenden. Woordvoerder Leenderts zocht de publiciteit, maar kreeg bepaald niet alleen applaus. Leenderts: “We kregen enorm veel reacties op ons bezwaar. Ook negatieve. Jammer genoeg werd dat ook op het persoonlijke vlak gedaan, terwijl ik slechts de woordvoerder ben.” Leenderts komt oorspronkelijk uit Rotterdam en dat kreeg hij regelmatig als verwijt naar het hoofd. “Toen wij hierheen wilden verhuizen, hebben wij ons terdege voorbereid. Onze makelaar vertelde dat er gebouwd zou gaan worden op het terrein hier aan de Sperwerstraat, echter zou dat niet boven de 7 meter gaan komen. Nu is dit dus wel het geval volgens de gemeenteplannen. Vandaar ons verzet. Overigens wonen de meeste bezwaarmakers hier al jaren en zijn er in sommige gevallen zelfs opgegroeid.”

De plannen gaan uit van een bouwhoogte van negen meter, één meter lager dan in de eerste opzet. Leenderts: “We zijn helemaal niet tegen het bebouwen van het perceel, maar wel tegen omvang van de bebouwing.”
Tijdens de laatste forumvergadering, waar de concept-bestemmingsplanwijziging voor de Sperwerstraat op de agenda stond, verweet Leenderts de gemeente dat omwonenden slecht op de hoogte zijn gehouden van de plannen en er onvoldoende is geluisterd naar de bezwaarmakers. De gesprekken die er wel waren typeerde hij als onbevredigend, de houding van de aanwezige ambtenaar daarbij arrogant en laatdunkend. Leenderts zegt ook benaderd te zijn door andere inwoners van de gemeente die zijn ervaringen delen: “Ook zij voelen zich niet gehoord in bouwplannen.”

Die verwijten waren een schop tegen het zere been van wethouder Pouwel Inberg. Hij zei onder meer dat de gemeente wel degelijk rekening heeft gehouden met de wensen van de omwonenden. Zo is de goothoogte van een deel van gebouwen van 10 naar 9 meter gegaan en wordt in de weg door het nieuwe wijkje een knip aangelegd, zodat doorgaand verkeer niet mogelijk is.

Er is nog geen zicht op een verder verloop. De plannen zullen in ieder geval vertraging gaan oplopen.

Meer berichten
 


Week 06

SPIEGELBEELDDe oplossing voor week 45: