Eigenaar De Wildbaan vreest verval van landgoed
Logo brummensnieuws.nl
<p>Landgoed &#39;De Wildbaan&#39;</p>

Landgoed 'De Wildbaan'

Eigenaar De Wildbaan vreest verval van landgoed

LEUVENHEIM - Eigenaar Caspar Altena van De Wildbaan vreest verval van dit Leuvenheimse landgoed, nu de gemeente Brummen maar goedkeuring wil geven voor acht zorgstudio’s in plaats van de door hem gewenst achttien. De inrichting van dat aantal zorgeenheden is nodig om leegstand te voorkomen en voldoende financiële draagkracht te krijgen om de drie gebouwen en de zeven hectare grond die het landgoed omvat in stand te houden.

Caspar Altena: “Onze panden zijn voorheen verhuurd en in gebruik als kantoorruimten. Maar de kantorenmarkt staat onder druk en zal voorlopig ook echt niet aantrekken. Ik verwacht dat in 2022 nog maar twintig procent van de ruimte die we hebben als kantoor wordt verhuurd. We zijn al twee jaar geleden begonnen met na te denken over wat een goede vervolgfunctie zou kunnen zijn. Zo zijn we uitgekomen bij het plan om een kleinschalig woon-zorginitiatief in te richten voor dementerenden met een 24-uurs zorgvraag. De gemeente staat er wel positief tegenover. In haar eigen Landgoederen nota staat dat deze ‘Brummense kroonjuwelen’ behouden moeten worden, onder meer door te zoeken naar invullingen die zorgen voor een solide financiële basis. Maar er ligt een bestemmingsplanwijziging voor die ons straks toestaat acht zorgeenheden op één verdieping in te richten. De rest zouden we dan maar moeten blijven verhuren. Maar dat lukt nu al niet. En ik denk als er straks zorgeenheden in het pand zitten een combinatie met zakelijke verhuur alleen maar lastiger wordt.”

De gemeente Brummen gaat ervan uit dat er tot 2028 dertig zorgeenheden voor ouderen extra nodig zijn boven het bestaande aanbod. Daarvan zijn er al twintig toegewezen aan zorgaanbieder Dagelijks Leven die in de voormalige huisartsenpraktijk aan de Meidoornlaan in Brummen wil starten met een kleinschalige woonzorgvoorziening met intensieve 24-uur per dag zorg.
Altena: “In principe zit er dus nog een rek in voor twee eenheden. Maar ik denk dat het aantal van dertig veel te laag is, zeker in een vergrijzende gemeente als Brummen.”

De besluitvorming voor de bestemmingsplanwijziging De Wildbaan staat 27 januari op de agenda van de raadp. VVD, Groenlinks, Democratisch Brummen en Hofman/Kleverwal hebben daarvoor een motie ingediend, waarin het college onder meer wordt opgeroepen ‘Eventuele knelpunten op te lossen zodanig dat er voldoende plekken gerealiseerd kunnen worden (in totaal minimaal 18 plekken), zodat het landgoed de Wildbaan voor Brummen behouden blijft en dit initiatief gestalte kan krijgen.’

Meer berichten
 


Week 06

SPIEGELBEELDDe oplossing voor week 45: