Raad stemt in met aanscherping carbidschieten
Logo brummensnieuws.nl
<p>Foto: MARION VERHAAF</p>

Foto: MARION VERHAAF

Raad stemt in met aanscherping carbidschieten

BRUMMEN - Even leek de Brummense raad af te steven op een algeheel verbod van het schieten met carbid rond de jaarwisseling. Een amendement van het CDA, op een voorstel van het college om de regels rond het afschieten fors aan te scherpen, vroeg om een algeheel verbod. VVD, Lokaal Belang en Hofman/Kleverwal leken daar wel oren naar te hebben. Die drie, zijn samen met het CDA, goed voor tien zetels en dus een meerderheid in de 19 koppen tellende raad.

Peter-Paul Steinweg (VVD) sneerde nog tijdens de eerste spreekronde in het debat dat tijden het seniorenconvent de fracties nog een flinke broek hadden aangetrokken. Blijkbaar doelend op het feit dat tijdens deze procedurele vergadering van fractievoorzitters voorafgaande aan de raad nog een ferme meerderheid voor een algeheel verbod was. Hij zag nu een aantal fracties terugkrabbelen.

Het collegevoorstel dat gisteren ter besluitvorming voorlag, gaat niet uit van een algeheel verbod. Maar behelst wel een aantal beperkingen op te nemen in de APV ten aanzien van bijvoorbeeld de afsteektijd (alleen tussen 12 en 18 uur), het aantal bussen per gebied, de leeftijd van de schutters en een verbod voor hen om te drinken of drugs te gebruiken tijdens het schieten. 

Burgmeester Alex van Hedel, als portefeuillehouder openbare orde en veiligheid, gaf zelf aan voor een algeheel verbod te zijn. Maar hij constateerde ook dat na het verbod op regulier vuurwerk er een complete run is ontstaan op carbid en melkbussen. Het spul is dus onder de mensen. En die zullen het ook willen gebruiken. Daarbij gaf de politie volgens Van Hedel aan dat zij hun inzet met name willen concentreren in de nachtelijke uren tijdens de jaarwisseling. En hooguit zeer beperkt willen inzetten voor het handhaven van een verbod op carbidschieten, wat doorgaans overdag plaats heeft. Met andere woorden: verbieden zou niet veel zin hebben. Het aanscherpen van de regels zou ertoe kunnen leiden dat mensen toch hun feestje hebben, maar het wel minder uitbundig gaan vieren. Of ze dat laatste echt doen? Van Hedel: “Nu ja, we kunnen wel gerichter onze eigen handhavers inzetten als mensen zich niet aan de spelregels houden.”

De raad worstelde duidelijk met de afweging tussen verbieden of het collegevoorstel volgen. Vanwege het gegeven dat 10 procent van vuurwerkslachtoffers in de carbidcategorie valt en de twijfel over de handhaafbaarheid van de aanscherpingen. Anderzijds zijn er elders in de regio weinig gemeenten die beperkende maatregelen opleggen en is carbid schieten feitelijk een stukje cultureel erfgoed. Na beraadslagingen van een uur -die klaarblijkelijk leiden tot voortschrijdend inzicht- steunde het CDA het eigen amendement niet, trok ook de VVD de flinke broek uit en steunden alleen Lokaal Belang en Hofman/Kleverwal nog het voorstel voor een algeheel verbod.

Meer berichten
 


Week 51

DOOPREGISTERDe oplossing voor week 45: