Delegatie uit Brummen op gesprek bij Gelders provinciebestuur
Logo brummensnieuws.nl

Delegatie uit Brummen op gesprek bij Gelders provinciebestuur

ARNHEM – Afgelopen vrijdagochtend heeft een delegatie van de Brummense gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders in Arnhem op uitnodiging van het provinciebestuur in Arnhem een gesprek gevoerd over de financiële situatie. Zoals bekend heeft Brummen bij de provinciale toezichthouder een niet sluitende begroting ingediend. De financiële stand van zaken heeft tot gevolg dat Brummen onder toezicht van de provincie komt te staan.

Ieder jaar moeten alle Gelderse gemeenten hun begrotingen inleveren bij het provinciebestuur. Daar wordt dan grondig gekeken hoe de financiële vlag erbij staat. Als die zorgelijk kan de provincie besluiten dat een gemeente onder een of andere vorm van toezicht komt te staan.Voordat de provincie haar beoordeling afrondt en een definitief besluit neemt over de toezichtvorm van Gelderse gemeenten volgend jaar, wordt een aantal gemeenten, waar zorgen of vragen zijn over de ingediende begroting, uitgenodigd voor gesprek. Die gesprekken vinden dit jaar deze week op donderdag en vrijdag plaats. Behalve Brummen heeft de gedeputeerde Jan Markink, die onder andere is belast met financieel toezicht, ook de gemeenten om Berg en Dal, Heumen, Overbetuwe en Westervoort gevraagd om voor een gesprek naar Arnhem te komen. Bij het gesprek zijn van de zijde van de provincie behalve Jan Markink ook de belangrijkste ambtenaren aanwezig. Uiteraard kunnen vertegenwoordigers van een gemeente ook vragen stelen of suggesties doen.

Brummen is vanmorgen, volgens de woordvoerder van de gemeente, met een grote delegatie in Arnhem present. Vrijwel alle fracties zijn vertegenwoordigd en ook een van de wethouders en de burgemeester zullen bij het gesprek aanwezig zijn.

Geen verrassing

Voor een enkele gemeente kwam de uitnodiging om naar Arnhem te komen als een verrassing. Dat zal voor de Brummense delegatie vrijwel zeker niet het geval zijn. Het afgelopen jaar hebben al verschillende gesprekken plaatsgevonden, zowel met de raad als met het College van burgemeester en wethouders. Daarbij zijn de financiële problematiek, de bestuurlijke stand van zaken alsook de planologische klus rond het plan Eerbeek Loenen 2030 aan de orde geweest. Uitgangspunt daarbij is dat Brummen probeert om alle problemen tegelijk te tackelen. Meer daarover leest u elders in deze krant.

Meer berichten
 


Week 02

In week 2 stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: