Brummen probeert alle problemen tegelijk te tackelen
Logo brummensnieuws.nl

Brummen probeert alle problemen tegelijk te tackelen

GEMEENTE BRUMMEN - De gemeente Brummen wil haar grote problemen in één keer gaan aanpakken. Dat is het doel van een zogeheten Bestuursovereenkomst tussen de provincie Gelderland en de gemeente Brummen. Want op eigen kracht is het voor de gemeente nauwelijks mogelijk om orde op zaken te stellen waar het de financiën en een aantal grote dossiers betreft. Over twee onderdelen van de overeenkomst, die nog de status van een concept heeft- moet de raad zich 10 december uitspreken.

Een ander vloeit voort uit een gesprek 31 augustus van dit jaar tussen het college en CdK John Berends en gedeputeerde Jan Markink. Daarbij is afgesproken dat toegewerkt wordt naar een bestuursovereenkomst waarin de gemeente en de provincie afspraken maken over drie belangrijke thema’s. Het gaat hierbij om de bestuurskrachtontwikkeling van de gemeente Brummen, een financieel herstelplan en de samenwerking binnen het programma Eerbeek Loenen 2030.

Bij de bestuurskracht gaat het onder meer om vraag of en hoe Brummen kan blijven voldoen aan de verwachtingen die inwoners hebben van een lokale overheid. Het takenpakket van de gemeenten is immers de laatste jaren steeds verder uitgebreid en complexer geworden.
De gemeente wil verder terugkeren naar de status van een vitale en financieel gezonde gemeente. In 2021 wordt onder toezicht van de provincie een financieel herstelplan opgesteld. Daarin staat welke maatregelen moeten gaan leiden tot financieel herstel. Dat leunt voor een belangrijk deel op het beheersbaar maken en bezuinigen op de kosten van het sociaal domein. De gemeente heeft een externe partij onderzoek laten doen naar de oorzaken van de overschrijdingen in dit domein en de mogelijkheden te snijden in de hoge kosten. De uitkomsten geven volgens de gemeente voldoende vertrouwen dat in de komende een begroting ontstaat die structureel en reëel in evenwicht is. Daarnaast gaat Brummen heftiger sparen om de algemene reserve op te vijzelen en zo in staat te zijn (onverwachte) tegenvallers op te vangen. Jaarlijks moet ongeveer één miljoen euro in een spaarpot vloeien tot die een omvang bereikt van vijf miljoen euro. Verder gaat Brummen een quick scan uitvoeren; een vergelijking met andere gemeenten die wat betreft aantal inwoners en fysieke en sociale structuur op Brummen lijken. Ze hoopt zo inzicht te krijgen in de gebieden waarop naast het sociaal domein nog ombuigingsmogelijkheden liggen.

Het verbeteren van de financiële situatie en de samenwerking binnen het programma Eerbeek Loenen 2030 is de derde poot van de samenwerking met de provincie. Daaronder valt ook het Logistiek Centrum Eerbeek, waarvoor nu een locatiestudie wordt uitgevoerd. Dit kost enige maanden. De bespreking daarvan met de raad heeft daarom pas later plaats.

Meer berichten
 


Week 51

DOOPREGISTERDe oplossing voor week 45: