Verschil in benaming dorp en buurtschap
Logo brummensnieuws.nl

Verschil in benaming dorp en buurtschap

OEKEN - In het gesprek met voorzitter Jan Braakman over de wijkraad Oeken-Voorstonden-Broek kwam het verschil in kleur van de plaatsnaamborden ter sprake. Oeken heeft een blauw bord, Broek en Voorstonden een witte. Wat is de betekenis daarvan?

De gemeente Brummen is opgedeeld in dorpen en buurtschappen. Iedere plaats heeft een eigen aanduiding maar Oeken wordt in verschillende documenten anders benoemd.

Op de website van de gemeente worden zes dorpen genoemd; Brummen, Eerbeek, Empe, Hall, Leuvenheim en Tonden. Rhienderense Broek, Cortenoever, Oeken, Voorstonden, Coldenhove en Rhienderen worden buurtschappen genoemd. De kleur van het bord langs de toegangswegen geeft aan of de plaats een dorp of een buurtschap is. Blauw staat voor dorp, wit voor buurtschap. Oeken is volgens de gemeente dus een buurtschap maar het heeft wel een blauw dorpenbord.

In de Canon van Brummen en Eerbeek staat omschreven dat Brummen in de middeleeuwen bestond uit acht marken waarvan Oeken er één was. Deze is opgeheven op 15 oktober 1879.

Bij de totstandkoming van de naam de Bhoele werd gesproken over de zes kernen van Brummen. Bhoele zijn de eerste letters van die kernen. Hierin is de O van Oeken wel vertegenwoordigd maar de T van Tonden ontbreekt.

Opvallend is dat alle adressen binnen de gemeente geschreven worden met straatnaam, postcode en de plaatsnaam waarin men woont, maar in Oeken niet. Al woon je in het centrum van Oeken, dan is Brummen het laatste woord op de envelop.

In de telefoongids hadden alle dorpen een eigen register, behalve Oeken en Leuvenheim. Daarin echter werd achter de straatnaam wel Leuvenheim vermeld maar bij Oeken niet.

Middels de Algemene Plaatselijke Verordening is de gemeente verantwoordelijk voor het benoemen van de openbare ruimte en het begrenzen van gebieden. Woordvoerder Gert-Jan van Dijk mailde een verslag van een raadsvergadering waaruit blijkt dat de huidige grenzen zijn vastgesteld per 1 september 2006. Hiervoor moest de ‘komgrens’ van Oeken opnieuw worden vastgesteld. Dit vanwege de versnippering en de ‘gaten’ middenin de kern. Na het herzien van de komgrens werd de snelheidszone aangepast van 60 naar 30 km/u. Het document geeft geen duidelijkheid of Oeken op dat moment een blauw dorpenbord kreeg. Binnen het Regionaal Archief Zutphen vond men hierover ook geen documentatie.

Misschien zijn er lezers van Brummens Nieuws die er het fijne van weten, uw reacties worden met nieuwsgierigheid tegemoet gezien. U kunt ze mailen naar redactie@brummensnieuws.nl

De status van Oeken is door de jaren heen nogal eens anders benoemd

Meer berichten
 


Week 51

DOOPREGISTERDe oplossing voor week 45: