Van Limburg Stirumplein als eerste aangepakt
Logo brummensnieuws.nl
Vlnr: Henk Poldermans (Dorpsraad), Pouwel Inberg (wethouder) en Jelke Bouma (Ondernemersvereniging) op het Van Limburg Stirumplein.
Vlnr: Henk Poldermans (Dorpsraad), Pouwel Inberg (wethouder) en Jelke Bouma (Ondernemersvereniging) op het Van Limburg Stirumplein. (Foto: Monumentenfotograaf)

Van Limburg Stirumplein als eerste aangepakt

BRUMMEN - Bij de aanpak van het Brummense centrumgebied zal het Van Limburg Stirumplein als eerste worden ontwikkeld. Als eerder in deze krant gemeld, wil de gemeente Brummen zelf weer sturing gaan geven aan de ontwikkelingen van het centrumgebied van het dorp Brummen. Gisteren gaven wethouder Pouwel Inberg en projectambtenaar Maureen de Wild nadere uitleg over de plannen.

Het gaat daarbij om nieuwe invullingen van onder meer het Marktplein, de Ambachtstraat en het Van Limburg Stirumplein. Daarvoor ligt er al een structuurvisie die in 2011 is opgesteld en volgens Inberg en De Wild nog steeds bruikbaar is. Alleen is er met de daarin verwoorde plannen nog weinig gebeurd, vooral vanwege de crisis. Die plannen worden nu weer aangejaagd. Samen met partijen als de Dorpsraad en de ondernemersvereniging zijn ze nog eens doorgeakkerd. Die laatste twee hadden graag gezien dat het winkelgebied en het Marktplein snel worden aangepakt. Maar de gemeente wil eerst aan de slag met het Van Limburg Stirumplein. Daar moeten op de braakliggende terreinen woningen komen. De verkoop van de gronden -als ook bij de Meidoornlaan en de vrijgekomen schoollocaties- moet middelen opleveren om elders in het centrumgebied de gewenste ontwikkelingen in gang te kunnen zetten. De gemeente heeft namelijk tot dusver geen gelden daarvoor gereserveerd. Volgens De Wild leveren de gronden een bedrag op in de orde van één miljoen euro. Daarvoor kunnen de ontwikkellocaties worden voorbereid en bouwrijp worden gemaakt.
Met deze koers kan de gemeente, ondanks de huidige financiële positie, toch investeren in de ontwikkeling van de dorpskern. Maar er is ook voor soberheid gekozen. Zo behoort een brug of tunnel over of onder de N348 naar de veerpont niet tot de mogelijkheden. Die zou er moeten komen om meer toeristen die bijvoorbeeld het stadje Bronkhorst bezoeken naar Brummen te lokken. Wel gaat de gemeente aan de slag met de Dorpsraad met een betere bewegwijzering naar het dorpshart te plaatsen. Volgens wethouder Inberg ligt de prioriteit bij het Van Limburg Stirumplein, maar staat ook een vlotte invulling van de brandlocaties aan het Marktplein en Ambachtstraat hoog op de verlanglijst. “De plannen lopen feitelijk in elkaar over en er zijn individuele initiatieven die tot uitvoering komen. Zo verwachten we bijvoorbeeld dat bakkerij De Winkel aan het Marktplein volgend jaar met nieuwbouw begint.” Een heftige brand legde vorig jaar de bakkerij de daarnaast gevestigde Blokker in de as.

Hij wijst erop dat daarnaast al initiatieven zijn genomen die bijdragen aan een toekomstbestendig dorp. “Neem de verhuizing van het nieuwe gezondheidscentrum ‘De Toren’ naar de plek van de voormalige kerk aan de Primulastraat en de herstart van horeca in het pand ‘Kromhout’ aan het Marktplein. Ook is er een groeiend aantal initiatieven voor grote en kleine evenementen op het Marktplein. Bij alle betrokken partijen ligt dus een belangrijke taak om deze positieve beweging in stand te houden”.
Voorzitter Henk Poldermans zegt blij te zijn met het nieuwe elan dat Brummen onder de aanpak van het dorpshart wil leggen. “We hopen ook dat allerlei partijen kunnen participeren in het proces dat voor ons ligt. En dat er goed wordt gecommuniceerd. Dat is belangrijk. Net als dat nu de schop de grond in kan.”

Jelke Bouma, penningmeester van de Ondernemers Vereniging Brummen valt hem bij: “Het is uitstekend dat er wat gebeurt. We smachten er al zo lang naar. Dus deze actie is meer dan welkom.”

De verwachting is dat binnen 10 jaar de centrumplannen in belangrijke mate zijn gerealiseerd.

Meer berichten
 


Week 51

DOOPREGISTERDe oplossing voor week 45: