Advies mondkapjes wordt straks een plicht
Logo brummensnieuws.nl

Advies mondkapjes wordt straks een plicht

BRUMMEN – Op dit moment is het een dringend advies een mondkapje te dragen in openbare gebouwen, vooral in de winkels. Een advies waar niet iedereen gehoor aan geeft, zoals u zelf kunt zien wanneer u bijvoorbeeld uw boodschappen doet. Per 1 december gaat het over in een plicht, al is niet iedereen daar blij mee.

Het wel of niet dragen van een mondkapje leidt regelmatig tot discussie. De één noemt het een onnodige maatregel die schijnveiligheid in de hand werkt. De ander zegt juist dat zij het dragen voor de medemens en niet zozeer voor zichzelf. 

Aanspreken in winkels?

Het winkelende publiek schroomt zeker niet om een ander aan te spreken op het feit dat zij geen mondkapje dragen. Dat wordt hen niet altijd in dank afgenomen. Een veel gehoord tegenargument is bijvoorbeeld dat het absoluut geen meerwaarde heeft. Zo gaan er allerlei berichten op social media rond, die het gebruik ervan afraden. Een tegenstander meldt dat ze het grote onzin vindt, het is een onding en ongezond ook nog. Alleen andere klanten kijken hiervan op, maar winkeliers maken er geen probleem van. Het dragen van een mondkapje zou juist bijdragen tot het ziek worden, je ademt immers je eigen afvalstoffen weer in en voor je huid is het ook niet al te best. Dragers van een mondkapje worden makke schapen genoemd, omdat zij de regels voor zoete koek slikken. Zij stellen altijd een mondkapje te dragen waar het gevraagd wordt en dat zij hopen dat anderen dat ook doen. Niet om zichzelf, maar de rest te beschermen tegen mogelijk COVID van jezelf. Je weet immers vaak niet of je besmet bent, aangezien niet iedereen klachten krijgt. Zij noemen het vooral sociaal om wel mee te doen aan het dringende advies. Het dragen van een mondkapje betekent overigens niet dat men de anderhalve meter niet meer hoeft aan te houden. Ook dan is deze maatregel van kracht.

Mondkapje of faceshield

Een faceshield (doorzichtig scherm voor het gezicht) vervangt het mondkapje niet. Die is alleen prima als de anderhalve meter ook gewaarborgd kan blijven, anders wordt het afgeraden. In de zorg worden ze vaak wel gedragen, bijvoorbeeld in contact met demente bewoners. Voor hen is een mondkapje vreemd en horen je stem maar zien je niet praten. Zij missen de mimiek en dat kan verwarrend zijn voor hen. Dan is dit wel een uitkomst uiteraard.

Mondkapje wordt verplicht

Indien het een verplichting wordt, geeft menigeen al aan zich er niet aan te houden. Voorstanders zijn er juist erg blij mee. Hoe het dan ook zal worden gehandhaafd is nu nog onbekend. Winkeliers zien het niet als hun taak dit te doen.

Meer berichten
 


Week 51

DOOPREGISTERDe oplossing voor week 45: