Logo brummensnieuws.nl

Wijkraad Oeken-Voorstonden-Broek actief

OEKEN/ VOORSTONDEN/ BROEK - De Vereniging Wijkraad Oeken-Voorstonden-Broek is nieuw leven ingeblazen. Door persoonlijke huis-aan-huis bezoeken van de nieuwe bestuursleden is het draagvlak behoorlijk versterkt.

Door geringe belangstelling van de bewoners en het onvermogen om nieuwe bestuursleden aan te trekken, heeft de wijkraad OVB lange tijd op omvallen gestaan. Maar tijdens de jaarvergadering in mei 2019 stonden er toch een aantal mensen op. “We raakten erover in gesprek tijdens de voorbereidingen op het Oranjefeest, zegt huidige voorzitter Jan Braakman. De wijkraad leefde niet echt onder de bevolking maar we vonden dat opheffen toch zonde zou zijn. Want weg is weg, dan heb je niets meer.” Met Paula Schouten, Gemmeke Caron, Jan Verweij en Marga Erich vormt hij nu het bestuur.

“We kwamen er pas later achter dat we een vereniging zijn en dus leden moeten hebben. Ledenwerving werd zo onze eerste opdracht. We hebben een flyer gemaakt waarin we ‘effen alles op en rijtje’ hebben gezet; Waar we voor staan, wanneer we in actie komen en hoe we gaan communiceren. Vervolgens zijn we die flyer op alle 339 adressen binnen ons gebied persoonlijk gaan bezorgen. Een tijdrovende klus want het gebied loopt grofweg vanaf de Zutphense Hoven tot voorbij de Vroolijke Frans. Maar het was erg leuk om te doen, de mensen reageerden verrast en met de flyer in de hand kwamen we gemakkelijk tot een gesprek.”

Het lidmaatschap is gratis, het doorgeven van het emailadres volstaat. De verwachting was dat twee derde van de gebiedsbewoners wel lid zou willen worden maar men zit nu al op 95%. “Daarmee is de eerste stap gezet zegt Braakman. Tijdens onze rondgang zijn allerlei zaken aangegeven en die gaan we nu inventariseren. Daarbij spelen er natuurlijk zaken op gemeentelijk en regionaal niveau die ons raken, denk maar aan de energievoorziening middels zonnepanelen en/of windmolens. Door de corona kunnen we nu geen ledenvergadering organiseren maar we hebben een website en gaan een nieuwsbrief uitbrengen om de mensen te informeren over wat er speelt. Als wijkraad zijn we geen politieke partij. Geen enkel bestuurslid is politiek actief in de gemeenteraad maar via de wijkraad hebben we wel een rechtstreekse lijn naar de gemeente. Voor de financiering krijgen we een bedrag per inwoner van het gebied. Omdat er bezuinigd moet worden wil men dat omzetten naar een projectsubsidie. We willen wel graag onze kosten vergoed krijgen maar die discussie gaan we volgend jaar wel voeren.” De gemeente Brummen heeft nu zes actieve dorps- of wijkraden.

Meer berichten
 


Week 48

SAMENVATTINGDe oplossing voor week 45: