Logo brummensnieuws.nl

Gelre schaalt reguliere zorg verder af

REGIO - Het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS) is weer live gegaan. Reden hiervoor is de toename van het aantal COVID-19 patiënten in het westen van het land. Het RCPS zorgt voor regionale spreiding van patiënten (en bovenregionaal indien nodig) en signaleert en biedt overzicht over de stand van zaken in de regio. Vanaf begin oktober coördineert de Meldkamer deze regionale patiëntenspreiding.

‘We doen het echt samen’
Irene Harmsen is, net als bij de eerste golf, coördinator van het RCPS. Waar voorheen de coördinatie rondom patiëntenspreiding volledig gedaan werd door het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle (NAZrZ), is er nu een samenwerking met de Meldkamer. ‘De samenwerking met de Meldkamer kwam heel snel op gang, ze gingen er gelijk voor en dachten én denken constructief mee. De Meldkamer coördineert de patiëntenspreiding en NAZrZ biedt inzicht in capaciteit en signalering. De Meldkamer heeft deze gegevens nodig om de patiëntenspreiding in goede banen te kunnen leiden, we doen het dus echt samen. Zij hebben veel ervaring en kennis over de regio en de inzet van vervoer en daarnaast hebben ze een zorgachtergrond, dat is erg prettig samenwerken.’

Hoe staat het ervoor in Gelre ziekenhuizen Apeldoorn en Zutphen?

Op de corona verpleegafdelingen (cohort verpleging) in Apeldoorn en Zutphen liggen op dit moment 31 COVID-19 patiënten. Daarnaast liggen op de Intensive Care (IC) 7 COVID-19 patiënten. In Gelre ziekenhuizen zijn tevens 18 patiënten opgenomen met verdenking van COVID-19. 

De opname van patiënten met (verdenking op) corona is van invloed op de beddencapaciteit en daarmee op de capaciteit voor de overige (reguliere) zorg die Gelre ziekenhuizen kan bieden. Patiënten met bewezen COVID-19 kun je bij elkaar verplegen op meerpersoonskamers. Ze kunnen elkaar immers niet meer besmetten met het coronavirus. Patiënten met (verdenking op) COVID-19 moet je echter in isolatie verplegen, totdat bekend is wat zij hebben. Die liggen dus idealiter op een eenpersoonskamer. Mochten die niet beschikbaar zijn, dan verplegen we hen alleen in isolatie op een tweepersoons- of vierpersoonskamer. Dat legt dus een stevig beslag op de beddencapaciteit. Mede hierdoor zijn we genoodzaakt de reguliere zorg verder af te schalen. Dit houdt in dat vanaf 15 oktober een deel van de geplande operaties, die niet levensbedreigend zijn, worden uitgesteld. Dit gebeurt alleen als het medisch verantwoord is. Wel is het nog steeds mogelijk om voor acute zorg of oncologische zorg naar het ziekenhuis te komen.

Acute zorg en oncologische zorg in Gelre ziekenhuizen gaat gewoon door

Meer berichten


Week 28

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: