Logo brummensnieuws.nl
<p>Peter-Paul Steinweg</p>

Peter-Paul Steinweg

Fractievoorzitter VVD Steinweg: nu keuze maken

GEMEENTE BRUMMEN - De fractievoorzitter van de VVD Peter-Paul Steinweg vindt dat Brummen nu eindelijk harde keuzes moet maken om de financiën op orde te krijgen. Het aan de knoppen van de inkomstenkant te blijven draaien, leest lasten te verzwaren voor de inwoners, is voor de VVD geen optie. Blijft over pijnlijk bezuinigingen.

De liberalen kwamen bij de begrotingsraad gisteren met een lijst van 17 ombuigingen als amendement op de programmabegroting 2021-2024. Geen kinderachtige ingrepen. De meest in het oog springende: sluiting van één van de filialen van de bibliotheek. Privatisering van het zwembad. Het pand van de SWB in Brummen sluiten, de organisatie huisvesten in het gemeentehuis. Minder ambtenaren en het servicepunt Eerbeek opheffen en het gebouw verkopen. Daar staat tegenover dat de in de programmabegroting voorgestelde verhoging van OZB, die zes ton zou moeten opleveren, niet doorgaat. Evenmin als de verhoging van de toeristenbelasting.
Volgens Steinweg levert deze exercitie, zo is ook door ambtenaren doorgerekend, vijf ton meer in vergelijking met de voorstellen uit de programmabegroting.

Steinweg: “Laat een ding helder zijn: niemand zit te wachten op het schrappen van voorzieningen die we waarderen als een bibliotheek. Maar de werkelijkheid is ook dat we te veel geld hebben uitgegeven en de kosten van bijvoorbeeld de uitvoering van het sociaal domein uit de pan zijn gerezen. Dan maar je de lokale belastingen verhogen? Dat deden we vorig jaar met 40 procent, voor 2012 nog eens met 20 procent. Dat is echt te zot. En trouwens: het instrument is eindig. Er wordt in de begroting voorgesteld om tot en met 2024 nog eens jaarlijks een ton extra aan deze belasting op te halen. Dan is toegestane ruimte binnen de OZB op. Kortom, we moeten keuzes maken. Die pijn doen, maar zorgen dat we zaken op orde krijgen.”

Bezuinigen én de belastingen verhogen wil Steinweg niet. “Omdat wij vinden dat je als gemeente je huishoudboekje zelf op orde moet kunnen houden, zonder telkens bij je burgers aan te kloppen voor meer geld omdat je structureel te veel uitgeeft.”

Steinweg verwijt andere partijen dat ze om de zaak heen draaien. “Ergens snap ik dat wel. PvdA en CDA zitten als sinds de Tweede Wereldoorlog in het college en zijn betrokken geweest bij de opbouw van veel voorzieningen. Nog steeds zijn ze er in veel gevallen via leden bij betrokken. Dus ja, die voorzieningen weer beperken, dat willen ze niet.”

Meer berichten


Week 28

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: