Logo brummensnieuws.nl

Brummen te ruimhartig binnen sociaal domein

GEMEENTE BRUMMEN - Brummen heeft voor het sociaal domein de afgelopen jaren structureel meer begroot dan het van het Rijk voor de uitvoer van de taken kreeg. Ook de daadwerkelijke uitgaven waren jaarlijks hoger dan de rijksbijdrage. Hulp werd ook ruimhartig en voor lange periodes toegekend.

Dat schrijven onderzoekers van Bureau Berenschot in een onderzoek naar de toenemende kosten binnen het sociaal domein. De afgelopen jaren poogde Brummen om grip te krijgen op de uitgaven en te komen tot een realistische begroting. Maar dat heeft niet geleid tot de gewenste bezuinigingen. Vorig jaar bleek dat de gemeente één miljoen meer had uitgegeven binnen het sociaal domein dan begroot. Aanbevelingen en maatregelen opgesomd in het onderzoek moeten leiden tot een betere kostenbeheersing.

Volgens de onderzoekers is de basis van het in Brummen gehanteerde model van het sociaal domein overigens solide. Maar de consulenten die de zorg toewijzen, moeten meer inzicht krijgen in cijfers, de begroting en de kosten van de beschikkingen die ze afgeven in combinatie met duidelijke kaders om tot betere afwegingen te komen. De onderzoekers stellen dat het beschikkingsbeleid op een groot aantal onderdelen ruimhartig is. Zo is bijvoorbeeld de gemiddelde inzet van huishoudelijke hulp aanzienlijk. Er wordt daarvoor meer aan geld beschikbaar gesteld, dan door hulpverleners daadwerkelijk wordt gedeclareerd. Ook worden beschikkingen doorgaans voor een vrije lange periode afgegeven. Hierdoor duurt het langer dat maatregelen effecten laten zien. Doordat de ontwikkeling van cliënten onvoldoende wordt gemonitord, is het (in combinatie met de lange beschikkingsduur) ingewikkeld om tussentijds op de voortgang bij te sturen.

De onderzoekers komen met voorstellen om de kosten in de hand te houden. Het instellen van budgetplafonds is er daar een van, maar ook moeten burgers en consulenten er meer van doordrongen raken dat niet alles kan. De onderzoekers stellen dat de stijgende vraag naar voorzieningen in Brummen mede voortkomt uit een claimcultuur waarin voor inwoners het aanvragen daarvan te veel als vanzelfsprekend en een recht wordt gezien. Brummen moet duidelijker naar inwoners, consulenten en hulpaanbieders duidelijk maken dat de middelen beperkt zijn. Inwoners moeten opgeroepen worden om oplossingen zoveel mogelijk in de eigen (financiële) mogelijkheden te zoeken. Alleen waar die niet toereikend zijn is aanvulling mogelijk. “Wij adviseren zelfs om inwoners actief te vragen om wat terug te doen voor de ondersteuning die ze vragen. Dat kan heel klein zijn zoals een wekelijks koffiemoment bij een buurvrouw”, stellen de onderzoekers.

Meer berichten


Week 28

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: