Logo brummensnieuws.nl

Financiële gevolgen door sluiten kantines

LOENEN -Voor de tweede keer dit jaar zijn ook de sportkantines op slot gegaan. De financiële gezondheid van clubs komt hiermee onder druk te staan.

Volgens voorzitter Timon Luesink van vv Loenermark is de club niet afhankelijk van de kantine inkomsten. “Alle voetbal gerelateerde zaken worden betaald uit contributie- en sponsorgelden en van de kantine inkomsten doen we de extra’s. Mijn zorgen zijn of we alle sponsoren binnen kunnen houden, want die gelden hebben we echt nodig, en of onze vrijwilligers terug zullen komen.

Die zorgen worden gedeeld door voorzitter Ronald van Vliet van Eerbeekse Boys. “De KNVB heeft twee maanden geen bijdrage geïnd, de gemeente heeft een kwartaal huur kwijtgescholden en we hebben een bedrag uit het steunpakket ontvangen. Alles helpt maar we missen per maand zo’n 4 á 5.000 euro kantine inkomsten. We houden vol, maar het moet niet nog een jaar duren.

SC Brummen heeft het afgelopen seizoen, mede door een bedrag uit het steunpakket, positief afgesloten. “Kantineomzet is een wezenlijk deel van onze totale begroting zegt penningmeester Frank Kraaijenzank. We hebben voorlopig genoeg vet op de botten maar hadden het geld dat we nu niet genereren graag in het opknappen van de kantine gestopt.”

SHE heeft als enige voetbalvereniging geen eigen kantine. “Donderdagsavonds wordt er wel een biertje gedronken in het jeugdhonk, maar de oud ijzer, rookworst- en oliebollenacties zijn in financieel opzicht veel belangrijker voor ons, zegt voorzitter André van Welie. De oliebollenactie eind december kan gelukkig wel doorgaan, de aanslag op onze reserves zou anders wel groot worden.”

Rhienderoord, Stichting Sportkompas merkt ook de gevolgen van de sluiting van hun kantine, al is dit dan bij verenigingen. Het is een maatschappelijke voorziening en draait dus geen winst, maar de uitgaven gaan wel door. “We moeten allemaal voorzichtig zijn maar het is hier een bijkomende service, de mensen komen hier zwemmen of sporten en drinken gezellig een kop koffie. Binnen de ontwikkelingen van nu doen we dit niet,” zo zegt Robin Geritan ons. 

Raffaela Oosting, penningmeester van vv Oeken, zegt dat voor hen de grootste inkomensbron wegvalt. De vereniging is zelfvoorzienend in het onderhoud van de velden en alles erom heen. “De kantine is soms ook in gebruik voor kleinere feestjes en dat leverde wel extraatjes op, maar vanaf maart is dat al niet meer mogelijk. Het is begrijpelijk dat het niet kan, maar het is zeker een aderlating! Jammer voor de club, het spaarpotje raakt zo snel leeg.” 

Meer berichten
 


Week 47

In week 47 stond geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: