Logo brummensnieuws.nl

Alternatieve plek gezocht voor het LCE

EERBEEK - Er zijn 19 zienswijzen ingediend op de Notitie Detailniveau en Reikwijdte (NRD) Mayr Melnhof en 36 op de NRD Logistiek Centrum Eerbeek (LCE). Daarnaast zijn er diverse indringende gesprekken gevoerd met de Projectgroep vanuit de combinatie Dorpsraad Eerbeek-Hall / Wijkraad Eerbeek Zuid. Op grond hiervan heeft de Stuurgroep Eerbeek Loenen 2030 besloten tot een pas op de plaats m.b.t. het inpassingsplan voor deze projecten.

Deze pas op de plaats markeert een belangrijk moment, er wordt nl. voor beide projecten een onderzoek gestart naar alternatieven. Ook u kunt individueel alternatieven voor deze twee projecten aandragen. Nadere toelichting en uitleg staan op www.eerbeekloenen2030.nl . Op deze website vindt u ook het vraag-/reactieformulier dat u hiervoor dient in te vullen. Sluitingsdatum is 9 november a.s. Ter informatie: u hoeft geen kant en klaar plan in te leveren en ook geen andere invulling van het Burgersterrein te bedenken, dat komt nl. later aan de orde. Dit gebeurt pas als een alternatieve locatie voor het LCE (en de tips voor verbeterde verkeersstromen bij MM) in een quick scan realistisch blijken en meegenomen worden in een MER studie. U kunt bij de Projectgroep ideeën aandragen voor een andere goede locatie voor een LCE dan wel voorstellen doen t.b.v. een verbeterde verkeersafwikkeling Mayr Melnhof.

Dorpsraad en Wijkraad hopen dat er veel serieuze alternatieve voorstellen bij de Provincie worden aangedragen.

Na 9 november worden de ingediende alternatieven op nog nader vast te stellen criteria beoordeeld. Alle varianten, voorstellen die daarbij kansrijk lijken, worden vervolgens door buro Witteveen+Bos beoordeeld op basis van een quick scan methode. De alternatieven die op deze basis voldoende, haalbaar scoren worden meegenomen in de MER procedure.

Om er waakzaam op te zijn dat deze criteria, de quick scan en verdere onderzoeken niet slechts voor de bühne gebeuren, worden Dorpsraad Eerbeek-Hall en Wijkraad Eerbeek Zuid hier nauw bij betrokken. 

Meld uw voorstellen voor 9 november a.s., het meedenken van u als inwoner is zeer gewenst.

Meer berichten
 


Week 37

In week 37 was er geen puzzle De oplossing voor week 45: