Logo brummensnieuws.nl

Collectecomité Brummen zoekt Organisator voor ReumaNederland

BRUMMEN - Rond de derde week van maart is de jaarlijkse collecteweek van ReumaNederland. Collectanten en organisatoren zijn daarbij onmisbaar. ReumaNederland zoekt een Organisator in Brummen. Door te organiseren en collecteren helpt u mee om de levens van meer dan 2 miljoen Nederlanders met reuma te verbeteren. Vorig jaar haalden alle collectanten samen bijna 3 miljoen euro voor reumaonderzoek op!

Helpt u mee?

U kunt zich als collectant of organisator opgeven bij collecteorganisator Ingrid Bos, bereikbaar via 0575-567531 of ingrid.bos@xs4all.nl

Na 13 jaar collecteorganisator te zijn geweest, draagt Ingrid graag het stokje over. U kunt ook een mail sturen aan: vrijwilligers@reumanederland.nl 

Meer berichten
 


Week 47

In week 47 stond geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: