Logo brummensnieuws.nl
Natuurmonumenten, Genhoes route, gele route, Valkenburg aan de Geul, augustus 2015.
Natuurmonumenten, Genhoes route, gele route, Valkenburg aan de Geul, augustus 2015. (Foto: Bert Janssen)

Natuurmonumenten zoekt boeren voor geselecteerde graslandpercelen in de IJsselvallei

REGIO - Natuurmonumenten heeft een aantal graslandpercelen in de IJsselvallei geselecteerd voor medegebruik in 2021. Voor de komende gunning van deze percelen zoekt Natuurmonumenten boeren die oog hebben voor een natuurrijk ondernemerschap. Hiermee hoopt de vereniging dat zij meerwaarde kan cree¨ren voor ondernemers die op hun eigen bedrijf en gronden stappen zetten of willen gaan zetten op het vlak van natuur en landschap.

De geselecteerde graslandpercelen in de IJsselvallei staan gepubliceerd op de website www.nm.nl/ijsselvallei-graslanden Gei¨nteresseerden kunnen vo´o´r 15 november 2020 hun interesse kenbaar maken door het interesseformulier in te vullen en toe te sturen. Op het interesseformulier staan de criteria vermeld die meewegen bij het gunnen van deze percelen aan de meest geschikte partners in het buitengebied.

Natuurwaarden, biodiversiteit en landschappelijke waarden

Natuurmonumenten wil zich samen met boeren inzetten voor meer biodiversiteit, het verhogen van natuurwaarden en een mooier landschap. De biodiversiteit in het landelijk gebied holt achteruit en alleen met de inzet van heel veel boeren, consumenten en andere betrokkenen is het tij te keren. Agrarie¨rs die het anders willen doen, moeten volgens Natuurmonumenten worden gesteund door overheid en maatschappij. Op deze wijze is het mogelijk stappen te zetten naar een manier van boeren, die naast een goede boterham voor de boer, ook veel bodemleven, bloemen en wilde bijen oplevert. Maar tegelijkertijd ook het vertrouwen wint van de consument, van investeerders, van collega ´s en de eigen omgeving.

Meer berichten


Week 28

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: