Logo brummensnieuws.nl
<p>Schrijfster Rosemarie Slobbe</p>

Schrijfster Rosemarie Slobbe

Lezing: ‘Biodivers boeren’

BRUMMEN - ‘Biodivers boeren’ is de titel van een boek, geschreven door Rosemarie Slobbe en Jan Willem Erisman. Rosemarie Slobbe is landbouweconoom en komt op dinsdagavond 27 oktober 20:00 uur een lezing geven in Brummen. Een grote biodiversiteit is essentieel voor onze voedselzekerheid en gezondheid. Veel voedselproducenten voelen zich gedwongen veel en goedkoop kilo’s en liters te produceren. Dat gaat op lange termijn ten koste van de biodiversiteit, en dus van onze voedselzekerheid en gezondheid. Hoe kun je als boer zo biodivers mogelijk produceren zonder dat het inkomen kost? Of anders gezegd: Hoe kun je als voedselproducent zo veel mogelijk profiteren van natuurlijke processen en niet planten te dwingen om te groeien met maatregelen die steeds meer geld kosten, en ten koste gaan van de biodiversiteit? En, boeren verrichten ook landschapsdiensten die op een andere manier dan via de afzet van voedsel gewaardeerd kunnen worden. Welke mogelijkheden zijn daarvoor? Het boek ‘Biodivers Boeren’ reikt antwoorden aan. Schrijfster Rosemarie Slobbe geeft in haar lezing voorbeelden uit de praktijk.

Stichting Het Anker in Brummen heeft grond in eigendom en verpacht die alleen aan biologische of biodynamische boeren. (Het geld komt van vrienden, familie en klanten van de aangesloten boeren, de leningverstrekkers krijgen zo meer rente dan op een spaarrekening bij een bank.) Om zo de biodiversiteit te bevorderen en zo ook de voedselzekerheid en de gezondheid in de toekomst te helpen. De landbouw staat voor grote veranderingen. Zowel St Het Anker als schrijfster Rosemarie Slobbe willen bijdragen aan de komende transitie. Stichting Het Anker nodigt geïnteresseerden uit de lezing op dinsdagavond 27 oktober 20:00 uur bij te wonen, in Plein 5 te Brummen. Vanwege coronamaatregelen graag van te voren opgeven bij Julia Land: lezing@hetankerbrummen.nl. Entree is vrij en vragen zijn welkom.


Meer berichten
 


Week 47

In week 47 stond geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: