Logo brummensnieuws.nl
Terrein De Wasacker
Terrein De Wasacker

Verhuizing van Action naar de Wasacker nog onzeker

EERBEEK - Het is nog onzeker of de Action aan het Oranje Nassauplein gaat verhuizen naar de Wasacker. Het zou een plek moeten krijgen in het winkelcomplex waarin ook de Plus al gevestigd is. De verwachting bij centrumwinkeliers is dat de kogel nagenoeg door de kerk is. Feit is echter dat er nog een lange weg te gaan is. Zelfs is de vraag of de verhuizing wel doorgaat.

De eigenaar van het pand, de in Amsterdam gevestigde Orange Capital Partners, diende vorig jaar al een verzoek in bij de gemeente Brummen om medewerking te verlenen aan de uitbreiding van de supermarkt Plus op de huidige locatie en de verplaatsing van de Action van het Oranje Nassauplein naar de Wasacker.

De gemeente zag dat wel zitten. Een ontwikkeling in deze vorm zou passen bij de (meeste) ideeën en wensen met betrekking tot het masterplan Centrum Eerbeek. Dat voorziet in het concentreren van winkels in het gebied rond de Stuijvenburchstraat, dat min of meer begrensd wordt door de supermarkten Plus en Jumbo. De verhuizing van de Action past in dat plan. De functies die nu gevestigd zijn in het Plus pand die plaats zouden moeten maken voor de komst van de Action zouden worden verplaatst naar het Oranje Nassauplein. Volgens de gemeente zou deze verschuiving ervoor zorgen dat er geen leegstand ontstaat op dat plein.

Maar in weerwil van verwachting van winkeliers gaat het vermoedelijk nog wel maanden duren voordat beweging komt in de zaak. Dat zegt Oomke Postma van de Orange Capital Partners, die dit dossier onder zijn hoede heeft. “We gaan er nog steeds vanuit dat de Action inderdaad naar ons pand gaat verhuizen. Maar concreet is het niet, in de zin dat er nog handtekeningen moeten worden gezet. We hopen wel dat er in de komende maanden schot in de zaak komt. Maar ik kan u niet voorspellen, wanneer een verhuizing plaats zou kunnen hebben.”

Overigens is ook na het zetten van de handtekeningen nog een lange weg te gaan. De ontwikkeling is namelijk in strijd met het vigerende bestemmingsplan Eerbeek. Om de uitbreiding van het winkelvloeroppervlak en te voorzien in voldoende parkeergelegenheid is het noodzakelijk het bestemmingsplan aan te passen. En die procedure kan in het geval van bezwaren lang duren.
Maar gaat het wel door? De Action denkt klaarblijkelijk van niet. Het hoofdkantoor laat bij monde van perswoordvoerder Christiaan Deurloo per mail bondig weten: “Ik heb navraag gedaan en ik begrijp dat de Action aan het Oranje Nassauplein in Eerbeek niet gaat verhuizen.”

Meer berichten
 


Week 18

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: